Minder banen

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 55 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit is een afname van 0,7 procent. In veel bedrijfstakken waren er minder banen dan een jaar eerder. De afname is het grootst bij het openbaar bestuur. In de handel, vervoer en horeca, in de zorg en in de informatie en communicatie waren er wel meer banen dan in het tweede kwartaal van 2011.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Nederland telde in totaal ongeveer 7,9 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op 5,9 miljoen. Dit is 0,8 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2011.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 daalde het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal met 16 duizend. Hierbij is rekening gehouden met seizoeneffecten.

Banen van werknemers,  seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers,  seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.