Aantal banen daalt licht

Er waren in het vierde kwartaal 4 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2013. In de voorgaande kwartalen was de daling veel groter. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met seizoeneffecten.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Er waren in het vierde kwartaal 128 duizend banen van werknemers minder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2012. Dit is een afname van 1,6 procent. Het aantal banen is al twee jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal gingen in vrijwel alle bedrijfstakken banen verloren. De krimp was het grootst in de gezondheids- en welzijnszorg (35 duizend) en de bouwnijverheid (29 duizend). In de sector handel, vervoer en horeca waren er 18 duizend banen minder.

Nederland telde in het vierde kwartaal in totaal bijna 7,7 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op 5,7 miljoen. Dit is 1,8 procent lager dan een jaar eerder.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste toename in meer dan vier jaar.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 14 februari 2014 gepubliceerde eerste raming.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.