Werknemers en zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers

Sociaaleconomische trends 2016: CBS publiceert met grote regelmaat cijfers over het aantal werknemers en zelfstandigen. Dit gebeurt op basis van diverse bronnen, en ook definities en operationalisaties kunnen uiteen lopen. In dit artikel worden de belangrijkste CBS-cijfers over werknemers en zelfstandigen op een rij gezet en de verschillen tussen deze cijfers verklaard.