Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:aanvullende pensioenen
19 resultaten voor keyword:aanvullende pensioenen

Werknemers zonder pensioen 2022

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.

Cijfers

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Aantal pensioenaanspraken, opgebouwde en te bereiken pensioenbedragen Pensioenuitvoerders, pensioenregelingen en status pensioenaanspraken

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen

Op basis van de pensioenaanspraken-statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan de mate van opbouw van ouderdomspensioen qua groepen van personen worden afgeleid

Artikelen

Vrouwen hebben steeds vaker aanvullend pensioen

Het aandeel vrouwen in de AOW met een aanvullend pensioen is gestegen van 52 procent in 2001 naar 65 procent in 2017.

Artikelen

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13 700 tegen 9 200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600...

Artikelen

Koopkracht gestegen na vier jaar daling

Na vier jaar daling is de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2014 met 1,5 procent toegenomen. Alle bevolkingsgroepen zagen in een langzaam aantrekkende economie hun koopkracht stijgen....

Artikelen

AOW-aanspraken overtreffen die op aanvullend pensioen

De AOW-aanspraken zijn tussen 2008 en 2014 bijna verdubbeld en overtreffen ruimschoots de aanspraken op het aanvullende werknemerspensioen.

Artikelen

Koopkracht daalt ook in 2013

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2013 met 1,1 procent afgenomen. De koopkracht daalde daarmee voor het vierde jaar op rij, geheel in lijn met de economische crisis en de oplopende...

Artikelen

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is tussen 2000 en 2012 flink toegenomen. Wel is dit aandeel nog steeds aanmerkelijk lager dan bij mannen.

Artikelen

Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Het verschil met de mannelijke 65-plussers is echter nog steeds groot.

Artikelen

Drie kwart AOW'ers heeft aanvullend pensioen

Van de bijna 2,5 miljoen AOW’ers in 2008 ontving 73 procent een aanvullend pensioen.

Artikelen

Eén op tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op

Een op de tien werknemers in Nederland bouwt geen aanvullend pensioen op via de werkgever.

Artikelen

Een op tien AOW'ers komt in aanmerking voor nieuwe fiscale heffing

In 2004 ontvingen 2,3 miljoen mensen een AOW-uitkering. Zeven op de tien (1,6 miljoen) ontvingen bovenop hun AOW nog een aanvullend pensioen. Daarvan hadden 280 duizend personen een aanvullend...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aanvullend pensioen

Uitkeringen van pensioenfondsen en lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen als aanvulling op de eventuele AOW-uitkering.

Overig