Drie kwart AOW'ers heeft aanvullend pensioen

Van de bijna 2,5 miljoen AOW’ers in 2008 ontving 73 procent een aanvullend pensioen. Ruim 9 op de 10 mannen en 6 op de 10 vrouwen hadden hun AOW aangevuld met een pensioen via de werkgever of een individueel afgesloten regeling.

Vrouwen hebben vaker klein aanvullend pensioen

Bij 823 duizend personen betrof het bedragen van 500 euro of minder. Vrouwen zijn in deze kleinere aanvullende pensioenen sterk oververtegenwoordigd. Doordat de vrouwen van de AOW-generatie vaak niet of in deeltijd hebben gewerkt, hebben ze zelf veelal geen of weinig pensioenrechten opgebouwd. De mannen ontvingen relatief vaak een hoger bedrag: van de 370 duizend AOW’ers met maandelijks een aanvullend pensioen van 1 500 euro of meer was drie kwart man.

Meeste AOW’ers vrouwen

Omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen zijn ze onder de AOW’ers oververtegenwoordigd: in 2008 bestond 57 procent van AOW’ers uit vrouwen.

AOW’ers met aanvullend pensioen naar maandbedrag en geslacht, 2008*

AOW’ers met aanvullend pensioen naar maandbedrag en geslacht, 2008*

Reinder Lok

Bron: Personen met AOW en aanvullend pensioen, 2008*