Een op tien AOW'ers komt in aanmerking voor nieuwe fiscale heffing

In 2004 ontvingen 2,3 miljoen mensen een AOW-uitkering. Zeven op de tien (1,6 miljoen) ontvingen bovenop hun AOW nog een aanvullend pensioen. Daarvan hadden 280 duizend personen een aanvullend pensioen van 17,5 duizend euro of meer. Rekening houdend met de inflatie komt dit bedrag overeen met de grens van 18 duizend euro waarboven mogelijk belasting wordt ingehouden voor medefinanciering van de AOW. Ruim een op de tien AOW’ers zou dus in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke fiscale heffing.