Witte vlek op pensioengebied 2016

Een ouder stel loopt over een stoep in de PC Hooftstraat
© CBS / Nikki van Toorn
Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2016.
Deze tabellen omschrijven de witte vlek in 2016, oftewel werknemers zonder pensioenregeling via de werkgever (de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel). Ook geven zij informatie over de achtergrondkenmerken van werknemers en werkgevers binnen de witte vlek in 2016. Redenen waarom werknemers tot de witte vlek behoren zijn niet onderzocht.

Binnen dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit de vernieuwde Pensioenaansprakenstatistiek (PAS) van het CBS. Vanuit de vernieuwde PAS is het mogelijk om de pensioenaanspraken binnen de tweede pijler die beheerd worden door Nederlandse pensioenuitvoerders nauwkeurig in beeld te brengen. Als gevolg hiervan is de populatie van de tabellen omvangrijker dan bij vorige onderzoeken van het CBS over de witte vlek. Daarnaast wordt in de tabellen inzicht gegeven in de pensioenaanspraken in de tweede pijler van zelfstandigen.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).