Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Het verschil met de mannelijke 65-plussers is echter nog steeds groot. Bovendien ontvingen vrouwen gemiddeld de helft minder aan aanvullend pensioen dan mannen.

Steeds meer vrouwen met aanvullend pensioen

In 2000 had 50 procent van de vrouwen een aanvullend pensioen naast de AOW, in 2010 was dit toegenomen tot 59 procent. Dit percentage is aanzienlijk lager dan bij de mannen van wie 92 procent in 2010 een aanvullend pensioen ontving.

Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen was het aandeel met een aanvullend pensioen betrekkelijk klein. Wel is onder hen dit aandeel de afgelopen 10 jaar het hardst gegroeid, van 21 procent naar 36 procent.

Bij alleenstaande vrouwen steeg het aandeel met een aanvullend pensioen slechts weinig. Het gaat vaak niet alleen om het pensioen dat zij vroeger tijdens hun actieve loopbaan zelf hebben opgebouwd, maar ook om nabestaandenpensioen. Bij hen is het verschil met mannen dan ook veel kleiner dan bij 65-plussers met een partner.

65-plussers met aanvullend pensioen

65-plussers met aanvullend pensioen

Jongere generaties vrouwen hebben vaker aanvullend pensioen

De stijging van het aandeel vrouwen met aanvullend pensioen komt doordat jongere generaties die in de AOW stromen, vaker een aanvullend pensioen hebben dan oudere generaties. Zo had in 2010 slechts 27 procent van de 75- tot 80-jarige vrouwen met partner een aanvullend pensioen. Van de vrouwen die 10 jaar jonger zijn, was dat 45 procent.

Aanvullend pensioen bij 65-plussers met partner naar leeftijd, 2010

Aanvullend pensioen bij 65-plussers met partner naar leeftijd, 2010

Aanvullend pensioen van vrouwen stuk lager dan dat van mannen

Wanneer vrouwen een aanvullend pensioen hebben, is dat gemiddeld veel lager dan dat van mannen. Over 2010 ontvingen vrouwen gemiddeld 8 000 euro bruto aan aanvullend pensioen. Dit was half zoveel als mannen kregen.

Het verschil in het aanvullend pensioen tussen vrouwen en mannen was het grootst onder 65-plussers met een partner. Bij deze groep is de kloof de afgelopen 10 jaar bovendien toegenomen. Bedroeg het aanvullend pensioen van vrouwen met een partner in 2000 nog 38 procent van dat van de mannen, in 2010 was dat nog maar 33 procent.

Gemiddeld aanvullend pensioen bij 65-plussers

Gemiddeld aanvullend pensioen bij 65-plussers

Wim Bos

Bron:
Personen van 65 jaar en ouder met aanvullend pensioen, 2000-2010