Grote verschillen in inkomen AOW'ers

In 1997 ontvingen 1,4 miljoen huishoudens AOW. Deze huishoudens hadden daarnaast bijna allemaal ook andere inkomsten, zoals een aanvullend pensioen of inkomsten uit vermogen.

De hoogte van deze inkomsten liep sterk uiteen. Een kwart van de AOW'ers had per maand meer dan 3 000 gulden aan extra inkomsten. Een bijna even grote groep ontving minder dan 500 gulden naast de AOW.

In 1997 was het besteedbare inkomen voor alleenstaande AOW'ers gemiddeld 2 400 gulden per maand. Voor echtparen was dit bijna 3 700 gulden.

Besteedbaar inkomen AOW'ers

Besteedbaar inkomen AOW-ers
Pieter Vlag

Bron: belastingdienst