Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:Turkije
56 resultaten voor keyword:Turkije

Pagina 1 van 3

Artikelen
Artikelen

Opvattingen over dubbele nationaliteit: wie is tegen en wie niet?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. In Nederland beschikken 1,1 miljoen personen over meerdere nationaliteiten. Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt dat bij het verkrijgen van een Nederlands...

Artikelen

Migranten uit Turkije, Marokko en EU-landen, 2006-2013

Immigranten uit Turkije, Marokko en nieuwe EU-landen 5 jaar na aankomst in Nederland, 2006-2013

Cijfers
Artikelen

Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Voor de meeste niet-westerse allochtone groepen geldt, net als voor autochtonen, dat kinderen van gescheiden ouders minder vaak een diploma in het hoger onderwijs halen dan kinderen van...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over immigratie

De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010-2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van migratiepatronen en migratiemotieven...

Artikelen

Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog

De immigratie van het aantal Oost-Europeanen blijft hoog. In 2011 kwamen bijvoorbeeld bijna 19 duizend Poolse immigranten naar Nederland. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2007. Ook historisch...

Artikelen

Nederlander geeft meer geld uit in de VS

De reisbestedingen van Nederlanders bedroegen in het tweede kwartaal 3,5 miljard euro, een toename van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. De uitgaven in de VS stegen met ruim een derde. Niet...

Artikelen

Minder Nederlandse vakantiegangers naar Griekenland en Turkije

Griekenland en Turkije hebben afgelopen zomer minder aan Nederlandse toeristen verdiend dan in de zomer van vorig jaar.Trefwoorden: vakantie,toerisme,crisis,vrije tijd,economie

Artikelen

Aantal asielzoekers uit Turkije verder gestegen

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

Artikelen

Turkije: opnieuw toename handel

In 2011 importeerde Nederland voor 2 miljard euro aan goederen uit Turkije. Dit is 25 procent meer dan in 2010. In 2010 steeg de invoer ook al fors, namelijk met 18 procent.

Artikelen
Cijfers

Aandeel van ouderen in de WW afgenomen

Eind december 2012 werden 340 duizend werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als vijf jaar eerder. Er waren vooral meer mannen die een WW-uitkering ontvingen....

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010–2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van...

Artikelen

Bevolkingsgroei blijft laag

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 5 duizend toegenomen. Door het lage aantal geboorten en hoge aantal overledenen is de bevolkingsgroei nog steeds laag.

Artikelen
Artikelen

Bijna net zoveel nareizigers als asielzoekers

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

Artikelen