Jongeren 'buiten beeld' 2013

De tabellenset beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende, zowel op landelijk niveau alsook voor individuele gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bijbehorende rapport vind u onder de publicaties.