Gezinsvormers 2006-2011

Maatwerktabellen over gezinsvormers en hun referenten en migranten met andere migratiemotieven in de periode 2006-2011, uitgesplitst naar persoonskenmerken, leefsituatie en inkomen. Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).