Verdeling van personen naar sociaaleconomische categorie en herkomst

De tabel bevat cijfers naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.