Tunesië en Turkije minder populair na aanslagen en onrust

© ANP

Reisbestedingen van Nederlanders in onder meer Tunesië, Turkije en Egypte zijn de afgelopen jaren gedaald. Het aantal vluchten van en naar Tunesië daalde in het derde kwartaal van 2015 - na aanslagen waarbij toeristen omkwamen - zelfs met 80 procent. Dit meldt CBS.

Forse afname aantal vluchten naar Tunesië

Het aantal vluchten vanuit Nederlandse luchthavens naar Tunesië laat vanaf het voorjaar van 2014 een daling zien. Na een kort herstel begin 2015 neemt het aantal vluchten weer sterk af na beide aanslagen in dat jaar. Zowel op 18 maart als op 26 juni vonden aanslagen plaats waarbij toeristen om het leven kwamen. Hierna heeft het ministerie van Buitenlandse zaken voor Tunesië als reisadvies een verhoogd risico afgegeven. In het voorjaar, na de eerste aanslag, werden 12 procent minder vluchten uitgevoerd. In het derde kwartaal was het effect met een daling van ruim 80 procent nog duidelijker.

Ontwikkeling aantal vluchten van en naar Tunesië vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder

Reisbestedingen in Tunesië flink gedaald

Als gevolg van het verminderd aantal Nederlanders dat naar Tunesië is gereisd zijn de bestedingen in dit land door Nederlanders sterk afgenomen. Vanaf het voorjaar van 2014 gaven Nederlanders aanzienlijk minder uit in Tunesië dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal (hoogseizoen) van 2014 bedroegen de vakantiebestedingen nog maar ongeveer de helft van die in de zomer van 2013. De volgende grote daling in reisbestedingen vond plaats in de zomer van 2015, na de aanslag van 26 juni.

Ook Turkije minder populair als vakantieland

Het aantal vluchten vanuit Nederland naar luchthavens in de toeristische provincies Antalya en Aydin nam in het eerste kwartaal van 2014 met 10 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling zet door tot in het derde kwartaal van 2015. Het aantal vakantiegangers naar Turkije nam in de periode 2012-2015 met ruim 100 duizend af. Hiermee daalden ook de reisbestedingen: in 2014 gaven Nederlanders in Turkije een kwart minder uit dan in 2013. Deze daling zet door in 2015. De toeristische sector in Turkije incasseerde in 2015 ruim 100 miljoen euro minder van Nederlandse vakantiegangers dan in 2013.

Ontwikkeling reisbestedingen in Turkije en het aantal vluchten van en naar Turkse luchthavens van Antalya en Aydin

Toerisme Egypte vertoont voorzichtig herstel

In de zomer van 2013 is er voor Egypte ook een aangescherpt reisadvies ingesteld, na de staatsgreep en politieke onrust die ontstond. Het aantal vluchten van en naar Egypte daalt in het vierde kwartaal van 2013 met ongeveer 50 procent. Deze daling houdt aan tot en met de zomer van 2014. Vanaf het laatste kwartaal van 2014 neemt het aantal vluchten weer toe. Dit zet door in het voorjaar en in de zomer van 2015, met een toename van achtereenvolgens 22 en 12 procent.

In het derde kwartaal van 2015 bedroegen de reisbestedingen in Egypte bijna 30 miljoen euro. Dit is het hoogste bedrag sinds 2012. In het derde kwartaal van dat jaar werd hier nog bijna 50 miljoen euro besteed. Na de staatsgreep en de onrust in 2013 daalden de reisbestedingen en bedroegen na de eerste drie kwartalen van 2014 nog maar een derde van de uitgaven in dezelfde periode twee jaar eerder.

Reisbestedingen in Egypte