Zoekresultaten

60 resultaten voor keyword:Turkije
60 resultaten voor keyword:Turkije

Pagina 2 van 3

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010–2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van...

Artikelen

Bijna net zoveel nareizigers als asielzoekers

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

Artikelen

Bevolkingsgroei blijft laag

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 5 duizend toegenomen. Door het lage aantal geboorten en hoge aantal overledenen is de bevolkingsgroei nog steeds laag.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van...

Artikelen
Artikelen

Jongere Turkse en Marokkaanse 2e generatie trouwt later

De tweede generatie van Turkse en Marokkaanse herkomst gaat meer op de groep met Nederlandse achtergrond lijken: ze trouwen later en krijgen later kinderen. De bruid of bruidegom is vaker niet in het...

Artikelen
Cijfers
Artikelen

Gezinsvormers 2006-2011

Maatwerktabellen over gezinsvormers en hun referenten en migranten met andere migratiemotieven in de periode 2006-2011, uitgesplitst naar persoonskenmerken, leefsituatie en inkomen. Opdrachtgever:...

Cijfers

Turkije: lichte daling export

In 2012 is de export van goederen naar Turkije met 2 procent in waarde gedaald tot 4,7 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er minder machines werden uitgevoerd. De invoer uit Turkije is met 3...

Artikelen

Economische groei en internationale handel opkomende markten, 1996-2013

Cijfers over de economische groei, de ontwikkeling van de internationale handel en het Nederlands belang van de internationale handel van de opkomende markten.

Cijfers

Sterke afname Nederlandse reisbestedingen in Turkije

De uitgaven van Nederlanders in het buitenland in het eerste halfjaar van 2016

Artikelen

Aandeel inwoners met ernstig overgewicht in Nederland lager dan in andere OESO-landen

Het aandeel Nederlanders met ernstig overgewicht verdubbelde in 20 jaar tijd, maar is wel lager dan gemiddeld in de OESO-landen. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn echter in ons land hoger dan...

Artikelen

Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de twintig.

Artikelen

Export naar Turkije licht toegenomen

In 2008 heeft Nederland voor bijna 4 miljard euro aan goederen naar Turkije uitgevoerd.

Artikelen

Immigratie en emigratie naar recordhoogte in 2014

Er komen nog steeds veel immigranten uit Polen. Meer Turken verlaten het land dan dat er Turken naar Nederland komen. De migratie vanuit Syrië is het sterkst gegroeid.

Artikelen

Bevolkingsgroei in 2004 gehalveerd

Op 1 januari 2005 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. De bevolking is in 2004 met slechts 34 duizend personen toegenomen. In 2003 was de groei nog tweemaal zo groot. Sinds 1920 heeft een dergelijk...

Artikelen

Daling migratiehuwelijken Turken en Marokkanen zet door

In 2007 trouwden ruim 26 duizend allochtonen, van wie ongeveer een kwart afkomstig was uit Turkije en Marokko.

Artikelen

Herziene versie: Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijftien. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80...

Artikelen

Steeds meer handel met Turkije

De Nederlandse goederenexport naar Turkije is in vijf jaar tijd met 24 procent gestegen tot 4,7 miljard euro in 2012. De Nederlandse investeringen in Turkije overtroffen in 2012 zelfs de exportwaarde.

Artikelen

Handel met opkomende markten groeit sterk

De waarde van de goederenexport naar snel groeiende economieën stijgt al jaren meer dan de export naar Europa. Het aandeel van Europese landen in de totale export is echter nog altijd veel hoger dan...

Artikelen