Zoekresultaten

54 resultaten voor keyword:Groningen
54 resultaten voor keyword:Groningen

Pagina 1 van 3

Inkomen van gebruikers Wmo-voorzieningen Groningen 2017

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van Groningen en Ten Boer, naar inkomen.

Cijfers

Oudere minimahuishoudens in gemeente Groningen, 2017

Minimahuishoudens 65 jaar en ouder, gemeente Groningen, 2017

Cijfers

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Artikelen

Autobezit in de gemeente Groningen en Ten Boer, 2017

Autobezit in Groningen en Ten Boer, 2017

Cijfers

Factsheet Urban Data Center Groningen

Feiten en cijfers over Groningen, overhandigd tijdens de openingen van het UDC/Groningen regio.

Artikelen

Aardgasbaten overheid 1969-2021

Aardgasbaten overheid 1969-2021 in lopende prijzen en in prijzen 2021. Deze data zijn door het CBS verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Cijfers

Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020

Omzetontwikkeling en omzetniveau MKB gemeente Groningen, 2010 - 2020

Cijfers

Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016

Gegevens over schooladvies en behaalde diploma’s van onderwijsdeelnemers en hun ouders op gemeenteniveau.

Cijfers

Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021

Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2020-2021), regio Groningen-Assen

Cijfers

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2022

Samenvattend rapport, methodebeschrijving en dashboard over de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede...

Publicaties

Regiomonitor Groningen-Assen voor datagedreven beleid

Sinds 2017 werken het CBS en de gemeente Groningen samen in het CBS Urban Data Center (UDC) regio Groningen.

Artikelen

Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019

Energie-indicatoren gemeente Groningen naar kompaswijken voor de jaren 2018 – 2019.

Cijfers

Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

Cijfers

Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021

Verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Groningen naar vervoerwijze tussen 2018/2019 en 2020/2021

Cijfers

Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van de gemeente Groningen uitgesplitst naar inkomen.

Cijfers

Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019

Tabellen over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de regio Groningen – Assen in de periode 2018/2019.

Cijfers

CBS Urban Data Centers: inzicht in lokaal beleid

Sinds september 2016 werken verschillende gemeenten samen met het CBS in een CBS Urban Data Center

Artikelen

Zzp’ers in Groningen

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Cijfers

Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021

Omzetontwikkeling en omzetniveau MKB gemeente Groningen, 2010 - 2021

Cijfers

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Artikelen

Aanvulling Basismonitor gemeente Haren, 2018

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

Cijfers

Kenmerken van de interneteconomie in Groningen, 2015

Betreft een maatwerktabel met kenmerken van de interneteconomie in de gemeente en provincie Groningen.

Cijfers

Regionale economische ontwikkeling 2020

In 2020 kromp de economie het sterkst in Noord-Holland en Groningen. In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers in 2020 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen

De tabellen geven de opleidingsniveauverdeling (in drie categorieën) van personen 18 jaar of ouder die op 1 oktober 2018, 2020 en 2021 ingeschreven waren in de gemeenten van de provincies Drenthe,...

Cijfers