Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:Groningen
23 resultaten voor keyword:Groningen

Regionale economisch groei, 1e kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 groeide de economie het sterkst in de regio’s Haarlemmermeer en Haarlem. Relatief sterke krimp was er in de regio’s Overig Groningen, Noordoostpolder en Urk en IJmond.

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Groningen, 2022

Cijfers

Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022

De cijfers betreffen het aantal koopwoningen in gemeente Groningen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar WOZ-waarde, type woning en huishoudinkomen. De geleverde gegevens hebben betrekking...

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2023.

Publicaties

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Samenvattend rapport van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot...

Publicaties

Groningse economie krimpt door afbouw gaswinning

De economie in de provincie Groningen is in het tweede kwartaal van 2023 met 13 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De afbouw van de gaswinning zorgde voor deze forse krimp, exclusief...

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2022

Samenvattend rapport, methodebeschrijving en dashboard over de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede...

Publicaties

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Publicaties

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Resultatenrapport

Samenvattend rapport van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot...

Publicaties

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld hebben mogelijk invloed op de omliggende woningmarkt. Het CBS onderzoekt de ontwikkeling van de verkoopbaarheid van woningen in dit...

Publicaties

Gemeente Groningen onderzoekt verhuisketens

Nederland kampt al een aantal jaren met een tekort aan woningen.

Artikelen

Economie krimpt in 2020 het sterkst in Noord-Holland en Groningen

In de provincies Noord-Holland en Groningen is de economie in 2020 het sterkst gekrompen, met respectievelijk ongeveer 7 en 5 procent.

Artikelen

Resultatenrapport – woningmarkt Groningen

Resultatenrapport van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Regiomonitor Groningen-Assen voor datagedreven beleid

Sinds 2017 werken het CBS en de gemeente Groningen samen in het CBS Urban Data Center (UDC) regio Groningen.

Artikelen

Resultatenrapport – woningmarkt Groningen

Resultatenrapport (en verdieping naar krimp) van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Verhuizingen op de kaart, 2017

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Cijfers

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Artikelen

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Artikelen

CBS Urban Data Centers: inzicht in lokaal beleid

Sinds september 2016 werken verschillende gemeenten samen met het CBS in een CBS Urban Data Center

Artikelen

Urban Data Center van start voor regio Groningen

CBS en gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuw samenwerkingsverband

Artikelen

Factsheet Urban Data Center Groningen

Feiten en cijfers over Groningen, overhandigd tijdens de openingen van het UDC/Groningen regio.

Artikelen

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio

Terwijl de bevolking in omliggende gemeenten krimpt, groeit deze in Groningen (stad). Vooral meer jongeren.

Artikelen