Regiomonitor Groningen-Assen voor datagedreven beleid

Jelmer Hitzert coördineert de onderzoeken binnen het CBS Urban Data Center/regio Groningen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
Sinds 2017 werken het CBS en de gemeente Groningen samen in het CBS Urban Data Center (UDC) regio Groningen. Binnen dat UDC wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van zowel CBS-data als data van de gemeente voor effectief beleid. Onlangs is hier ook formeel de Regio Groningen-Assen bij aangesloten door een samenwerkingsovereenkomst. Doel is één Regiomonitor te maken die de gemeenten en provincies in de regio Groningen-Assen gaat ondersteunen bij het ontwikkelen van meer datagedreven beleid.

Diverse onderzoeken

Binnen het UDC regio Groningen werken onderzoekers van het CBS samen met onderzoekers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen. Jelmer Hitzert is degene die namens het CBS de diverse onderzoeken coördineert. ‘In het UDC lopen projecten over uiteenlopende onderwerpen. Zo is er onderzoek gedaan naar verplaatsingen binnen de gemeente, verhuizingen, het inkomen van WMO-cliënten en schooladviezen. Ook wordt de regionale samenwerking opgezocht. Een voorbeeld daarvan is de Regio Groningen-Assen, waarvoor een mobiliteitsmonitor is samengesteld.’

Kwaliteit van de data

De samenwerking met de regio Groningen-Assen was er sinds de oprichting van het UDC Groningen. Een groot aantal gemeenten en provincies doen er aan mee. Hitzert: ‘We hebben samen de ambitie om meer datagedreven te gaan werken. De regio Groningen-Assen werkt aan een viertal thema’s: wonen, economie, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. We hebben vooronderzoek gedaan en gaan één gezamenlijke Regiomonitor samenstellen, waarin in één oogopslag is te zien hoe het er voor staat in de regio. Het wordt een belangrijk traject, waarbij we CBS-data gebruiken maar ook data van andere partijen. Belangrijk daarbij is de kwaliteit van de verschillende data. Daar gaan we onderzoek naar doen.’

De regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland

Fundamenteel elkaar zaken gunnen

De regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang. Betty de Boer is bij de Regio Groningen-Assen degene die daarvoor de coördinatie van de samenwerking tussen gemeenten en provincies in haar portefeuille heeft. ‘We zijn met de Regio Groningen-Assen in 1996 gestart. Er werken al bijna 25 jaar 7 gemeenten en 2 provincies met elkaar samen op een viertal gebieden: infrastructuur, mobiliteit, economie en wonen. We stemmen onderling veel met elkaar af. Belangrijk daarbij is dat we elkaar fundamenteel zaken gunnen. Een voorbeeld daarvan is de economische crisis in 2012–2014. We hebben toen door de helft van de ‘zachte’ plannen een streep gezet. Dat vergt wel wat van de betrokken partijen. Je moet over je eigen politieke schaduw heen kunnen stappen.’

Regiomonitor

De Regio Groningen-Assen maakte in de afgelopen jaren diverse monitoren. De Boer: ‘Zo publiceerden we één keer per jaar de bedrijventerreinmonitor aan de hand van gemeentedata. Twee keer per jaar verscheen de woningmarktmonitor. Daarvoor gebruikten we data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en door ons zelf verzamelde data. Dat is een belangrijk onderwerp gezien het tekort aan woningen in deze regio. Een keer per twee jaar verscheen ook de mobiliteitsmonitor. Die stellen we samen aan de hand van CBS-data, RDW-data en data van het OV-bureau in Groningen en Drenthe.’ Voor de diverse monitoren werden dus verschillende data gebruikt en dat leverde soms problemen op in het kader van uniformiteit, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de data. ‘De kwaliteit van de data was niet slecht, maar omdat niet altijd dezelfde grootheden werden gebruikt was de vergelijkbaarheid soms een probleem. Daarom is onze wens om één Regiomonitor te maken aan de hand waarvan wij het beleid nog beter kunnen bijsturen. Daar gaan we nu mee aan de slag!’ Begin 2021 worden de eerste resultaten verwacht.

Professioneel

Over de samenwerking met het CBS in het UDC regio Groningen is De Boer erg tevreden. ‘Niet alleen de gemeente Groningen heeft hele goede ervaringen met het CBS, maar wij ook. Het CBS verzamelt statistische feiten en is onafhankelijk. Daardoor is het mogelijk vanuit de feiten te discussiëren en datagedreven beleid te maken. Daarnaast is het Urban Data Center van het CBS in Groningen professioneel, persoonlijk en dichtbij. Wat ons betreft is het CBS de uitgelezen partner om deze samenwerking voor de komende 4-5 jaar aan te gaan.’

Wat is een Urban Data Center?
Om antwoord te krijgen op allerlei beleidsvragen maakt sinds 2016 een groot aantal gemeenten gebruik van de CBS-diensten in het Urban Data Center. Daarin komen de kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy samen. Door meer regionaal te gaan samenwerken kan het CBS nóg beter voeding geven aan het maatschappelijk debat, beleidsontwikkeling en besluitvorming.