Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Omslag, Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

De aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld hebben mogelijk invloed op de omliggende woningmarkt. De Nationaal Coördinator Groningen heeft het CBS daarom gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in dit aardbevingsgebied.

De achtergrond en de uitkomsten van dit onderzoek worden beschreven in een dashboard en de rapportenreeks Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld. Dit methoderapport behandelt de methode die voor dat onderzoek is gebruikt vanaf de rapportage die de periode tot en met het tweede kwartaal van 2019 beschrijft.