Resultatenrapport – woningmarkt Groningen

Omslag, Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
Resultatenrapport (en verdieping naar krimp) van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

De aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld hebben mogelijk invloed op de omliggende woningmarkt. De Nationaal Coördinator Groningen heeft het CBS daarom gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in dit aardbevingsgebied.

De achtergrond en de uitkomsten van dit onderzoek worden beschreven in een dashboard en de rapportenreeks Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld. Dit resultatenrapport vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen en bevat daarnaast een verdieping naar krimp.