Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:Dossier Jongeren
36 resultaten voor keyword:Dossier Jongeren

Pagina 1 van 2

Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen zijn vaker economisch zelfstandig;...

Artikelen

Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de...

Artikelen

Steeds meer jonge kinderen groeien op in de grote stad

In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) neemt het aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar toe. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge kinderen juist.

Artikelen

Drinken, roken, bewegen en overgewicht en de onderwijsloopbaan

Experimenteren met roken, alcohol en drugs hoort bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Daarnaast is onvoldoende lichaamsbeweging en overgewicht een toenemend probleem bij Nederlandse...

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug in onderwijs?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Aantal meerlingen neemt af

Sinds 2003 daalt het aantal meerlinggeboorten in Nederland. Doordat er de laatste jaren vaak maar 1 eicel wordt teruggeplaatst bij in-vitrofertilisatie is het aantal tweelingen fors afgenomen.

Artikelen

Meer jongeren verkiezen studie boven werk

In het derde kwartaal van 2010 gaf een kwart van de bevolking van 15 tot 65 jaar aan niet 12 uur of meer per week te kunnen of willen werken. Dit zijn ruim 2,7 miljoen personen.

Artikelen

Een vijfde ongewenste intimiteiten speelt zich af op werk

In 2009 had een op de veertig vrouwen te maken met ongewenste seksuele toenaderingen. Daarvan vond 20 procent plaats op de werkvloer.

Artikelen

Een half miljoen ouders ontvangen toeslag voor kinderopvang

Steeds meer ouders ontvangen kinderopvangtoeslag. In 2009 betrof het ruim een half miljoen ouders. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Jongeren en het gezin

Jeugd 2003, cijfers en feiten

Artikelen
Publicaties

Arbeid en inkomen

Jeugd 2003, cijfers en feiten

Artikelen

Gezondheid en Welzijn

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Artikelen

Onderwijs

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Artikelen

Vrije tijd

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Artikelen

Veiligheid en criminaliteit

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Artikelen
Overig
Overig

Bevolkingsstatistiek

De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking op 1 januari. Daarnaast geeft de statistiek informatie over de veranderingen die van jaar op jaar optreden in...

Overig
Overig