Verdachten van misdrijven

Doel

Inzicht geven in de omvang en ontwikkeling van het aantal door de politie gehoorde verdachten van misdrijven. Daarnaast worden verschillende kenmerken van de verdachten beschreven.

Doelpopulatie

Alle gehoorde verdachten van misdrijven tegen wie proces-verbaal van aanhouding is opgemaakt.

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Statistische eenheid

Aantal verdachten van misdrijven en het aantal verdachten per 10 000 inwoners.

Aanvang onderzoek

De cijfers over geregistreerde verdachten worden gepubliceerd vanaf verslagjaar 2005, over aangehouden verdachten vanaf 1999.

Frequentie

Jaarlijks

Verslagperiode

Jaar

Waarnemingsmethode

De gegevens over geregistreerde verdachten komen uit de landelijke politiedatabank 'Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie' (GIDS). Een nadere beschrijving over data uit GIDS is te vinden in het onderzoek geregistreerde criminaliteit.

De gegevens over aangehouden verdachten komen uit het landelijke bestand van de politie met verdachtengegevens. Het landelijke bestand met verdachtengegevens wordt samengesteld uit de 27 regionale Herkenningsdienstsystemen (HKS) die sinds 1986 door de politie worden gebruikt om gegevens over verdachten te registreren. Jaarlijks vindt bij de politieregio's en de Koninklijke Marechaussee een extractie uit het HKS plaats. De HKS-gegevens worden door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) opgeschoond en technisch bewerkt. Deze gegevens worden door het CBS met terugwerkende kracht verwerkt.
Het HKS bevat zowel de aangiftegegevens van misdrijven als de persoonsgegevens van de verdachten daarvan. Tegen een verdachte kunnen in een jaar een of meerdere processen-verbaal zijn opgemaakt en per proces-verbaal kunnen meerdere delicten voorkomen. Opgenomen worden personen tegen wie als verdachte een proces-verbaal is opgemaakt. Het HKS bevat informatie over het delict, maar ook over persoonskenmerken van de verdachte zoals geboortedatum, geslacht, geboorteland en nationaliteit. Aan de hand van deze kenmerken koppelt het CBS de gegevens uit het HKS aan gegevens in het Sociaal Statistisch bestand.

Vanwege het onthullingsrisico worden op StatLine aantallen afgerond op tientallen en worden alleen gegevens over verdachten gepubliceerd als de desbetreffende bevolkingsgroep groter is dan 50

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Het HKS levert geen compleet beeld van de criminaliteit in Nederland. De gegevens van de bijzondere opsporingsdiensten (FIOD-ECD, douane) zijn vaak niet opgenomen in het HKS. Diverse typen misdrijven, zoals economische delicten, milieudelicten of uitkeringsfraude, zijn hierdoor ondervertegenwoordigd in het HKS. Verder ontbreken de zogenaamde Halt-afdoeningen. Daarnaast betreffen de gegevens verdachten en geen veroordeelden. Wel is het zo dat naar schatting meer dan 90% van de verdachten een transactie aangeboden krijgt door het OM of in een later stadium schuldig wordt verklaard door de rechter.
Ongeveer 90 procent van de geregistreerde verdachten in het HKS kan worden gekoppeld aan het Sociaal Statistisch Bestand. Verdachten worden soms niet teruggevonden in het SSB wanneer hun persoonsgegevens onvolledig of onjuist staan geregistreerd of wanneer het verdachten betreft die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie, bijvoorbeeld wanneer het om buitenlandse verdachten gaat die in Nederland gehoord zijn. De verdachten die niet aan het SSB gekoppeld zijn zijn wel opgenomen in de StatLinetabellen, maar de persoonsgegevens van deze verdachten zijn onbekend.