Jeugd 2003, cijfers en feiten

Jeugd 2003, cijfers en feiten

De publicatie Jeugd 2003, cijfers en feiten biedt een breed overzicht van de leefsituatie van de jongeren tot 25 jaar in Nederland. De samenstelling van de jongere bevolking en de gezinssituatie waarin de jeugd opgroeit, komen eerst aan bod. Vervolgens worden verschillende aspecten uiteengezet, zoals de gezondheid van jongeren en hun specifieke aandoeningen, onderwijs, arbeid en inkomen, vrije tijdsbesteding en slachtoffer- en daderschap.

Jeugd, cijfers en feiten is onderdeel van de Landelijke Jeugdmonitor, een project van de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek onder leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het CBS brengen om het jaar een publicatie over de jeugd uit.

Kengetal: G-87
ISSN: 1389-5133
ISBN: 9035726081
Prijs: € 18,50

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.