Zoekresultaten

195 resultaten voor keyword:CBS Corporate
195 resultaten voor keyword:CBS Corporate

Pagina 1 van 8

Hoe belangrijk zijn de eerste 1000 dagen van een kind?

Met het actieprogramma ‘Kansrijke start’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ouders helpen om hun kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Artikelen

Kwaliteit van statistieken waarborgen met wetenschappelijke methoden

Om de kwaliteit van zijn producten en diensten te waarborgen, hanteert het CBS wetenschappelijk verantwoorde methoden.

Artikelen

CBS zoekt IT-professionals voor modernisering IT-landschap

Het CBS is een innovatieve kennisorganisatie, waar jaarlijks ongeveer 600 onderzoeken worden uitgevoerd op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

CBS ontwikkelt Green Deal dashboard om klimaatverandering te monitoren

In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal.

Artikelen

‘Gebrek aan vertrouwen in politiek potentiële splijtzwam in de samenleving’

Prof. dr. Karen van Oudenhoven is sinds oktober 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Artikelen
Artikelen

CBS: al 125 jaar peilstok van de samenleving

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar.

Artikelen

Jonge wetenschappers in de schijnwerpers met veelbelovende innovaties

Op 29 november 2023 organiseerde het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) voor de zesde keer de NPSO-innovatiedag.

Artikelen

Een blik op de toekomst van ondernemend Nederland

Op 15 november 2023 vond bij het CBS de tweede editie plaats van het symposium ‘De toekomst van ondernemen in Nederland’.

Artikelen

CBS zet vervolgstappen op het gebied van diversiteit en inclusie

Het personeel bij het CBS is erg divers qua samenstelling.

Artikelen

Internationale samenwerking hoog op de agenda van het CBS

Medio van dit jaar werd directeur-generaal van het CBS, Angelique Berg, benoemd tot vicevoorzitter van het Comité voor Statistiek en Statistisch Beleid (CSSP) van het OESO-bureau.

Artikelen

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Er gebeurt veel in het werkveld van zorg en welzijn: het personeelstekort loopt op nu door de vergrijzing steeds meer werknemers nodig zijn.

Artikelen

CompetentNL: standaard voor het beschrijven van skills

De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in beweging.

Artikelen

Welke factoren beïnvloeden het krijgen van het eerste kind?

In ons land kampen jongvolwassenen met allerlei economische problemen.

Artikelen

VU-hoogleraar onderzoekt meetfouten en selectiviteit nieuwe databronnen

Het CBS heeft een aantal senior-onderzoekers en methodologen in dienst die in deeltijd ook als bijzonder hoogleraar aan een Nederlandse universiteit werken.

Artikelen

Monitor Langdurige Zorg: snel inspelen op actuele vragen

De Monitor Langdurige Zorg (MLZ) bestaat tien jaar.

Artikelen

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen

Cijfers

Gezocht: statistische analisten met passie voor data

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen
Artikelen

Factsheets Brede Welvaart bij departementale begrotingen op Prinsjesdag

Het CBS publiceert ieder jaar op Verantwoordingsdag de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Artikelen

CBS onderzoekt krapte op de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt in ons land is de afgelopen jaren sterk toegenomen en is ook in 2023 onverminderd hoog.

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Niet werkzame bevolking, binding met de arbeidsmarkt Ervaren gezondheid, arbeidsbelemmering, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

CBS en Datalab Gelderland Oost bundelen de krachten

Een groeiend aantal gemeenten wil datagedreven werken.

Artikelen

Natuurstatistieken van groot belang voor nationaal en internationaal beleid

De natuurcijfers van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijk discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit.

Artikelen