Zoekresultaten

167 resultaten voor keyword:CBS Corporate
167 resultaten voor keyword:CBS Corporate

Pagina 1 van 7

Organisatie

CBS: organisatie, missie, jaarplannen, geschiedenis, onafhankelijk, voor wat er feitelijk gebeurt.

Overig

CBS brengt transport via buisleidingen in kaart

Het transport via buisleidingen zit in de lift.

Artikelen

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, afstandsklasse

Vervoerd gewicht per pijpleiding Afstandsklasse

Cijfers

Wim van Nunspeet benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal CBS

Met ingang van 15 juli a.s. is Wim van Nunspeet benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

Directeur-Generaal CBS heeft afscheid genomen

Directeur-Generaal CBS heeft afscheid genomen

Artikelen

CBS Academy wint Leerorganisatie Award 2021

In een wereld waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het voor organisaties en hun personeel belangrijk mee te groeien.

Artikelen

Dialoog CBS met stakeholders: vervanging indeling westers en niet-westers

De afgelopen week is het CBS met organisaties uit de samenleving, het beleid en de wetenschap de dialoog aangegaan over de heroverweging van de indeling westers en niet-westers.

Artikelen

CBS op zoek naar IT-personeel met passie voor het vak

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw personeel op allerlei terreinen van de statistiek en IT.

Artikelen

CBS past indeling rond migratie aan na consultatie externe partijen

Het CBS heeft de afgelopen periode nagedacht over een nieuwe indeling voor migranten – naar hun herkomst – en hun in Nederland geboren kinderen.

Artikelen

Werken bij het CBS: ben jij er klaar voor?

Het CBS startte donderdag 14 januari 2021 een nieuwe online arbeidsmarktcampagne.

Artikelen

VIVET: betrouwbare data fundament voor de energietransitie

In oktober 2019 sloegen vijf organisaties de handen ineen om bij te dragen aan de verbetering van de informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET).

Artikelen

Telers ontvangen vernieuwde enquête gewasbeschermingsmiddelen

Eens in de vier jaar publiceert het CBS cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

Artikelen

CBS zoekt veelzijdig talent voor onderzoek en IT

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers op WO- en HBO-niveau voor onderzoek en IT.

Artikelen

Datacenter Parkstad Limburg zet in op belangrijke regionale speerpunten

Op 11 april 2022 vond de formele opening van het Datacenter Parkstad Limburg plaats.

Artikelen

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Vervoersprestaties binnenlands en internationaal vervoer vervoerd ladinggewicht; aantal tonkilometers

Cijfers

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort

Cijfers
Overig

Informatie voor uw bedrijf

Informatie voor ondernemers

Overig

CBS-lespakket voor leerlingen basisschool uitgebreid met kinderdashboard

Vorig jaar lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool nieuw lesmateriaal.

Artikelen

Gezocht: veelzijdig talent met brede maatschappelijke interesse

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw personeel op WO- en HBO-niveau, ook gedurende de coronaperiode.

Artikelen

Gezocht: onderzoekers met brede maatschappelijke interesse

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Ben jij het nieuwe talent waar het CBS naar op zoek is?

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Kwaliteit

Kwaliteit

Overig

CBS als werkgever

Werken bij

Overig

Contact

Contact

Overig