Zoekresultaten

213 resultaten voor keyword:CBS Corporate
213 resultaten voor keyword:CBS Corporate

Pagina 1 van 9

Nieuw CBS-onderzoek: ecologie en economie van de Noordzee in beeld

Het Nederlandse deel van de Noordzee is het grootste natuurgebied van ons land.

Artikelen

Waarom maken mensen geen gebruik van sociale voorzieningen?

Waarom maken mensen geen gebruik van sociale voorzieningen en toeslagen, terwijl ze er recht op hebben?

Artikelen

CBS op zoek naar data-analisten met passie voor het vak

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

CBS lanceert nieuwe statistiek: goederenvervoer via buisleidingen

Het CBS publiceert sinds kort een nieuwe statistiek: goederenvervoer via buisleidingen.

Artikelen

Centrale rol voor Chief Data Officer CBS bij verantwoord datagebruik

Onlangs heeft het CBS een Chief Data Officer aangesteld.

Artikelen

CBS herdenkt zijn slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog

In de oorlog zijn achttien CBS’ers door oorlogshandelingen om het leven gekomen.

Artikelen

Ethische aspecten van datavraagstukken hoog op CBS-agenda

In maart 2024 vond bij het CBS het 4e IBDS-Café plaats.

Artikelen

Volkstelling 2021 brengt onze bevolking nauwkeurig in kaart

Eens in de tien jaar klinkt binnen het CBS het bericht dat na een langdurige gezamenlijke inspanning de meest recente Volkstelling gereed is.

Artikelen

Bestaanszekerheid in 2022 op hoogste niveau ooit

De bestaanszekerheid in Nederland was in 2022 hoger dan ooit.

Artikelen

Gemeenten aan de slag met armoedescan CBS

De armoedescan van het CBS is een dashboard dat inzicht geeft in de groep financieel kwetsbare personen in verschillende Nederlandse gemeenten.

Artikelen

Kerkelijke gezindten langs de meetlat, 1849–2023

Aan de volkstellingen ontlenen we de basisgegevens voor de beschrijving van een land.

Artikelen

Menno Snel nieuwe voorzitter raad van advies CBS

De heer drs. M. (Menno) Snel is door minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd als voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

Haalbaarheidsonderzoek naar gevolgen toeslagenaffaire

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de afgelopen periode vanuit verschillende departementen vragen gekregen over mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire.

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Niet werkzame bevolking, binding met de arbeidsmarkt Ervaren gezondheid, arbeidsbelemmering, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Gebruik van ANPR-cameradata op goudschaaltje gewogen

Met een zekere regelmaat krijgt het CBS het verzoek nieuwe databronnen te gebruiken om zo te voorzien in de informatiebehoefte van de overheid.

Artikelen

CBS en gemeente Den Haag verrichten onderzoek naar laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend probleem in ons land bij ongeveer 2,5 miljoen mensen.

Artikelen

Hoe belangrijk zijn de eerste 1000 dagen van een kind?

Met het actieprogramma ‘Kansrijke start’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ouders helpen om hun kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Artikelen

Kwaliteit van statistieken waarborgen met wetenschappelijke methoden

Om de kwaliteit van zijn producten en diensten te waarborgen, hanteert het CBS wetenschappelijk verantwoorde methoden.

Artikelen

CBS zoekt IT-professionals voor modernisering IT-landschap

Het CBS is een innovatieve kennisorganisatie, waar jaarlijks ongeveer 600 onderzoeken worden uitgevoerd op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2020

Cijfers

CBS ontwikkelt Green Deal dashboard om klimaatverandering te monitoren

In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal.

Artikelen

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort

Cijfers

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Vervoersprestaties binnenlands en internationaal vervoer vervoerd ladinggewicht; aantal tonkilometers

Cijfers

‘Gebrek aan vertrouwen in politiek potentiële splijtzwam in de samenleving’

Prof. dr. Karen van Oudenhoven is sinds oktober 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Artikelen