CBS zoekt IT-professionals voor modernisering IT-landschap

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Scrum masters bij het CBS aan het werk
© CBS / Nikki van Toorn
Het CBS is een innovatieve kennisorganisatie, waar jaarlijks ongeveer 600 onderzoeken worden uitgevoerd op allerlei terreinen van de samenleving. Voor de komende jaren staat het statistiekbureau voor een belangrijke opgave: de modernisering van het IT-landschap. Daarvoor is de organisatie op zoek naar 50 extra IT-professionals, van software-ontwikkelaars tot applicatiebeheerders en van scrum masters tot product owners.

IT-landschap moderniseren

Erik Logtenberg is directeur van de IT-afdeling bij het CBS. Samen met zijn collega’s is hij op zoek naar nieuw extra IT-personeel. Waarom op dit moment? ‘Het CBS heeft een uitgebreid IT-landschap dat we willen moderniseren. Doel is om er een goed gestroomlijnd applicatielandschap van te maken. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste mensen met een studieachtergrond op IT-gebied of mensen die veel ervaring op IT-gebied hebben.’ De aanpassing van het applicatielandschap is een fikse klus die zo’n 5 jaar in beslag gaat nemen. Anne Nijland, teammanager bij de IT-afdeling. ‘We zoeken daarom mensen om onze huidige agile IT-teams te versterken en om nieuwe agile IT-teams te bemensen. We bevinden ons in spannende tijden; enerzijds moet er het een en ander aan ‘legacy’ worden opgeruimd, anderzijds willen we een flinke stap voorwaarts maken door alles over te zetten op ons nieuwe Kubernetes (opensourcesoftware, red.). Daarvoor zoeken we onder andere software-ontwikkelaars.’

IT ruggengraat van het CBS

Pim van Lier is één van de zeven recruiters van het CBS. Hij heeft de werving van IT-mensen in zijn portefeuille. ‘We hebben de afgelopen jaren al veel IT-personeel geworven en zijn van 200 naar 250 medewerkers gegaan. Die aantallen groeien, omdat IT de ruggengraat van het CBS is en een grote en essentiële rol speelt. Om de IT-huishouding op orde te houden is het van belang kwalitatief goede IT-collega’s te blijven werven. Dat is nog een behoorlijke uitdaging op de huidige arbeidsmarkt, waar veel concurrentie is. We zijn op zoek naar IT-mensen die ons willen helpen om mee te bouwen aan het moderniseren van het IT-landschap. Denk aan software-ontwikkelaars, architecten en mensen die aan de infrastructuur werken.’
IT’ers bij het CBS werken aan de infrastructuur
© CBS / Alrik Swagerman

Maatschappelijke relevantie

Logtenberg werkt sinds anderhalf jaar bij het CBS en heeft heel bewust gekozen voor een baan bij het statistiekbureau. ‘Een van de redenen was dat ik mijn vakgebied kan combineren met de maatschappelijke relevantie van het werk dat ik hier doe. Het is essentieel wat het CBS doet: informatie feitelijk en objectief publiceren. Het ondersteunt het democratische proces in ons land. Daarnaast werken we bij het CBS met de nieuwste technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van big data. Dat maakt het werk heel interessant. De komende jaren zal het belang van IT voor het CBS alleen maar toenemen. Dat is de reden waarom we de positie van IT gaan versterken.’ Nijland vult aan: ‘Ons IT-landschap is erg divers. Dat zorgt voor boeiend werk. Zo hebben we agile IT-teams die software maken voor onderwerpen zoals inflatie, woningbouw, energie of doodsoorzaken. Andere IT-teams verwerken grote hoeveelheden data, zowel uit enquêtes als registers. Weer andere teams zorgen er voor dat deze data worden gepubliceerd voor onze externe gebruikers.’

Balans privé en werk

Wat maakt werken voor het CBS verder nog aantrekkelijk? Van Lier: ‘Naast het feit dat we inhoudelijk uitdagend werk bieden, is er oprechte aandacht voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. We zien medewerkers graag groeien. Mensen kiezen niet alleen voor een baan, maar ook voor een carrière bij het CBS. Tegelijkertijd staat het CBS bekend als een werkgever met zowel primair als secundair goede arbeidsvoorwaarden. Dat betekent niet alleen een goed salaris en een uitstekende pensioenregeling, maar ook een goede balans tussen werk en privé. We zien dat veel mensen dit tegenwoordig belangrijker vinden dan een leaseauto of bonus. Daarnaast streeft het CBS er naar een duurzame organisatie te zijn. Zo kunnen medewerkers voor hun woon- en werkverkeer bijvoorbeeld gebruik maken van een NS-kaart.’