Zoekresultaten

37 resultaten voor keyword:AOW-leeftijd
37 resultaten voor keyword:AOW-leeftijd

Pagina 1 van 2

Pensioenleeftijd in 2021 ruim 4 jaar hoger dan in 2006

In 2021 gingen ruim 100 duizend werknemers met pensioen. Dat is iets meer dan in 2020 en bijna 40 procent meer dan in 2019. Dit komt mede doordat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 niet verhoogd is. De...

Artikelen

Pensioenleeftijd, 2001-2022

Deze tabel bevat informatie over de aantallen gepensioneerden, naar leeftijd en naar de leeftijd waarop zij met pensioen zijn gegaan.

Cijfers

Hogere AOW-leeftijd remt uitgaven aan AOW-uitkeringen

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft in 2017 circa 1,7 miljard euro bespaard, het bedrag aan AOW-uitkeringen dat minder is uitgegeven ten opzichte van de situatie waarbij de AOW-leeftijd 65 jaar...

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de...

Artikelen

Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog

Tussen 2006 en 2015 is de gemiddelde pensioenleeftijd opgelopen van 61 naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Bijstand groeit in eerste kwartaal 2016

Kwartaalcijfers bijstand, instroom asielzoekers wordt zichtbaar in cijfers

Artikelen

Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen

In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden opnieuw gestegen, vooral onder jongeren en ouderen

Artikelen

407 duizend mensen in de bijstand: laagste aantal in achtenhalf jaar

Eind maart 2022 ontvingen 407 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat is 23 duizend minder dan een jaar eerder. Het is het laagste aantal sinds september 2013.

Artikelen

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd.

Artikelen

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog

Inwoners met een migratieachtergrond bouwen hogere aanspraken op de AOW op.

Artikelen

Gepensioneerden naar leeftijd, eind november

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Cijfers

19 duizend personen minder in bijstand in 2019

Aantal personen met bijstandsuitkering in 2019 met 19 duizend afgenomen tot 413 duizend. Daling voornamelijk onder personen jonger dan 45 jaar

Artikelen

Aantal personen in de bijstand vrijwel onveranderd

Eind juni 2021 waren er 431 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering, duizend meer dan een jaar eerder en de kleinste jaar-op-jaargroei in vijf kwartalen

Artikelen

Levensverwachting 65-jarigen

De levensverwachting van 65-jarigen neemt toe. In 2023 zal deze 20,5 jaar zijn, volgens de CBS-prognose.

Artikelen

Minder bijstandsontvangers in 2021

Eind december 2021 ontvingen 414 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent.

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Hoelang kunnen 65-jarigen nog verwachten te leven in de toekomst? De prognose van het CBS voor de levensverwachting op 65 jaar is 20,63 jaar voor 2024.

Artikelen

Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen

Eind 2020 waren er bijna 14,2 miljoen personen tot de AOW-leeftijd die aanspraken AOW (Algemene Ouderdomswet) hebben opgebouwd.

Artikelen

Werknemers bij pensionering voor het eerst gemiddeld boven 65 jaar

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2019 verder gestegen naar 65 jaar en 1 maand, 4 maanden hoger dan in 2018. Met pensioen gaan voor de 65e verjaardag komt steeds minder voor.

Artikelen

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2028 en 2034 berekend voor SZW

Cijfers

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2024 en 2030 berekend voor SZW

Cijfers

Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers

Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255 duizend. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3.

Artikelen

Opnieuw minder mensen in de bijstand

Eind juni 2022 ontvingen 401 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste aantal in negen jaar tijd. Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22...

Artikelen

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen.

Artikelen

Migratie zorgt voor groei van cruciale groep voor arbeidsmarkt tot 2050

Alleen met een migratiesaldo van boven de 50 duizend migranten per jaar groeit de bevolkingsgroep van 20 jaar tot de AOW-leeftijd in de komende dertig jaar.

Artikelen