Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen

Mannen werken aan de weg
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Eind 2020 waren er bijna 14,2 miljoen personen tot de AOW-leeftijd die aanspraken AOW (Algemene Ouderdomswet) hebben opgebouwd. Van hen bouwden 11,2 miljoen actief AOW op. Dat is een toename van 2,5 procent ten opzichte van 2015. Het aantal mensen geboren in het buitenland dat actief AOW op heeft gebouwd is in vijf jaar met 16 procent gestegen naar 1,9 miljoen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Aantal personen met AOW-aanspraak, eind van het jaar
JaartalActieve opbouw (mln)Niet-actieve opbouw (mln)
201510,961,83
201611,042,00
201711,142,21
201811,192,45
201911,242,71
202011,242,93

Gemiddeld hadden personen die actief AOW opbouwden omdat ze in Nederland woonden en de daarmee gelijkgestelden in de periode eind 2015 tot eind 2020 een relatief opbouwpercentage van rond de 92 procent.

Eind 2020 bedroeg het aantal personen dat niet actief opbouwde 2,9 miljoen, een stijging van 60 procent vergeleken met vijf jaar eerder. Deze groep bestaat uit mensen die wel AOW-aanspraken hebben opgebouwd maar op het peilmoment niet in Nederland woonden of werkten.

Lager AOW-opbouwpercentage 25- tot 40-jarigen

Het opbouwpercentage van mensen die actief AOW opbouwden verschilde per leeftijdsgroep. Eind 2020 was het in de leeftijdsgroep tot 20 jaar het hoogst, namelijk bijna 98 procent. Deze jonge mensen zijn veelal in Nederland geboren en gebleven.

In de leeftijdscategorie die vlak voor de AOW-leeftijd zat, mensen vanaf 60 jaar, was de opbouw met 95 procent iets lager. In de leeftijdsgroep van 30 tot en met 40 jaar was het opbouwpercentage eind 2020 met bijna 88 procent het laagst. Het AOW-opbouwpercentage is in alle leeftijdsgroepen tussen eind 2015 en eind 2020 licht gedaald.

Gemiddeld opbouwpercentage, actieve AOW-opbouw, eind van het jaar
Jaartal2020 (%)2015 (%)
Totaal92,0092,60
tot 20 jaar97,6698,21
20 tot 3091,4692,50
30 tot 4087,9290,26
40 tot 5090,8392,86
50 tot 6093,8394,24
60 tot
AOW-leeftijd
95,0295,14

AOW-opbouw lager bij mensen geboren in het buitenland

Mensen met een actieve AOW-opbouw die geboren zijn in Nederland hadden eind 2020 gemiddeld een opbouwpercentage van bijna 99 procent. Het betreft ruim 9,3 miljoen personen. Er bestaat weinig verschil tussen de leeftijdsgroepen. Bij mensen met een actieve AOW-opbouw die geboren zijn in het buitenland lag de opbouw gemiddeld veel lager, namelijk iets boven de 58 procent. Hierbij gaat het om 1,9 miljoen personen.

Binnen de groep personen met een actieve opbouw die geboren zijn in het buitenland bestaan er wel verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Zo zijn eind 2020 de opbouwpercentages in de leeftijdscategorieën van 20 tot 40 jaar het laagst, gemiddeld rond de 50 procent. In de jongste en de oudste leeftijdsgroep van mensen geboren in het buitenland lag het AOW-opbouwpercentage eind 2020 het hoogst. In de groep tot 20 jaar was het bijna 74 procent en in de groep van 60 jaar tot de AOW-leeftijd was het ruim 70 procent.

Hoewel het AOW-opbouwpercentage van 60-plussers relatief hoog was binnen de groep geboren in het buitenland, was het aanmerkelijk lager dan bij de 60-plussers geboren in Nederland. 60-plussers, die vlak voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen weinig meer aan AOW opbouwen. De 60-plussers van 2020 geboren in het buitenland zullen dan ook na het bereiken van de AOW-leeftijd gemiddeld minder AOW ontvangen dan hun leeftijdsgenoten die geboren zijn in Nederland.

Gemiddeld opbouwpercentage personen met actieve AOW-opbouw, eind 2020
Leeftijds categorieIn Nederland geboren (%)In het buitenland geboren (%)
Totaal98,8758,28
Tot 20 jaar99,7573,73
20 tot 30 jaar99,3850,42
30 tot 40 jaar98,8549,40
40 tot 50 jaar98,8459,82
50 tot 60 jaar98,5567,59
60 jaar tot AOW-leeftijd98,3370,56