Monitor diversiteit in het jeugdbeleid, vervolgmeting

Tabellen die een beeld geven van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt en de diversiteit van het personeel in de jeugdsector. Opdrachtgever: ZonMw.