Monitor Duurzaam Nederland 2009

Monitor Duurzaam Nederland 2009

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Hij laat zien op welke terreinen het goed gaat en waar er vanuit een duurzaamheidsoptiek ‘zorgen voor morgen’ bestaan.

Geanalyseerd wordt hoe ons land ervoor staat op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, gezondheid, kennis, vergrijzing en sociale cohesie. Deze, en vele andere onderwerpen worden in deze monitor behandeld aan de hand van een set van duurzaamheidsindicatoren en detailanalyses. Het boek is een goede basis om de discussie te voeren met politiek, beleid en wetenschap over een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

De publicatie is gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het kabinet.

Monitor Duurzaam Nederland 2009