Met het oog op de tijd, een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders

Het rapport ‘Met het oog op de tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders. Gebaseerd op gegevens uit het laatste tijdsbestedingsonderzoek (TBO 2011) maakt het duidelijk waaraan Nederlanders hun tijd besteden en wanneer zij hun taken en activiteiten uitvoeren. Het CBS verzorgde de steekproeftrekking en verrichtte het veldwerk voor dit onderzoek. In het rapport ligt de nadruk op (veranderingen in) de tijdsbesteding in de periode 2006-2011, maar er is ook aandacht voor trends in de tijdsbesteding over de lange termijn (1975-2005). Aan bod komen de tijd besteed aan verplichtingen (betaald werk, onderwijs, het huishouden en zorgtaken), de persoonlijke tijd (waaronder slapen, eten en drinken vallen), de vrije tijd (media, sociale contacten, recreatie en ontspanning, maatschappelijke participatie) en de reistijd voor al deze activiteiten. Tevens is er onder meer aandacht voor de beleving van tijd.