Zoekresultaten

172 resultaten voor keyword:vervoer
172 resultaten voor keyword:vervoer

Pagina 5 van 7

Eén op de zestig Nederlanders gerold

Zakkenrollers opereren in vier van de tien gevallen in een winkel of op straat.

Artikelen

Aantal openstaande vacatures daalt licht

Eind december 2009 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden,122 duizend vacatures open, dat zijn er 6 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Bedrijfsleven geeft steeds meer uit aan onderwijs

In 2008 is in totaal 37,6 miljard euro uitgegeven aan onderwijs. Dat is 2,4 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder mensen van baan veranderd

Het aandeel werknemers dat van baan verandert loopt terug. Van het eerste op het tweede kwartaal van 2009 wisselde 2,4 procent van de werknemers van baan. In dezelfde periode van 2008 was dit nog 3,2...

Artikelen

Flinke daling aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2009 opnieuw flink gedaald.

Artikelen

Meer mensen van beroep veranderd in 2008

Tussen 2007 en 2008 zijn 880 duizend mensen van beroep veranderd. Tussen 2004 en 2005 waren dit er krap 600 duizend.

Artikelen

Omzet transport in het eerste kwartaal van 2009 fors lager

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2009 bijna 12 procent lager dan in het eerste kwartaal een jaar eerder. In 2008 realiseerde de sector nog een omzetstijging van 3...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Inkomen en bestedingen; Prijzen.

Artikelen

Prijzen openbaar vervoer stijgen harder dan autokosten

Nederlanders geven 11 keer zoveel uit aan auto’s als aan het openbaar vervoer. De tarieven van het openbaar vervoer stijgen echter harder.

Artikelen
Artikelen

Nederland heeft drukste spoor van de EU

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie.

Artikelen

Bijna één op de tien reizigers mijdt openbaar vervoer wel eens wegens onveiligheid

Bijna een tiende van de Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen, voelt zich soms zo onveilig dat zij liever voor een andere vervoerswijze kiezen, of zelfs thuisblijven.

Artikelen
Publicaties
Artikelen

Nationale problemen nauwelijks regionaal gebonden

Welke nationale problemen de bevolking naar eigen zeggen urgent vindt, varieert nauwelijks tussen stedelijke gebieden en het platteland.

Artikelen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen
Artikelen
Artikelen

De rol van mobiliteit bij regionale inkomensontwikkelingen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Bestuurlijke samenwerking groeit in 2004

Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden spelen een steeds belangrijker rol binnen het Nederlands bestuur. De ontwikkelingen in 2004 bij het Bereikbaarheidsoffensief Randstad zijn daarvan...

Artikelen
Artikelen

Uitgaven van gemeenten stijgen in 2006 tot 43,5 miljard euro

De uitgaven van gemeenten in 2006 worden begroot op 43,5 miljard euro. Dit is een toename van 1,2 miljard (2,8 procent) ten opzichte van 2005. De grootste toename is zichtbaar op het beleidsterrein...

Artikelen

Mobiliteit van ouders met jonge kinderen

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen