Opmars rijbewijsbezit bij vrouwen en ouderen

Nederland telde in 2005 bijna 10 miljoen mensen met een rijbewijs voor een personenauto. Dat zijn er 2,7 miljoen meer dan in 1985. Zo’n 46 procent van de rijbewijsbezitters is vrouw. In 1985 was dat nog 41 procent.
Het rijbewijsbezit is vooral toegenomen onder 45-64-jarige vrouwen en 65-plussers. In 2005 is 81 procent van de 45-64-jarige vrouwen rijbewijsbezitter tegen 49 procent in 1985. Van de 65-plussers heeft 81 procent van de mannen en 40 procent van de vrouwen een rijbewijs. In 1985 had nog maar 53 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen (65-plus) een rijbewijs.

Aandeel rijbewijsbezitters naar leeftijd en geslacht

Aandeel rijbewijsbezitters naar leeftijd en geslacht

Bron: StatLine, Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken