Inflatie gelijk gebleven in mei

De inflatie bedroeg in mei 1,8 procent. Dit is even hoog als in maart en april. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De prijsontwikkeling van benzine had een inflatieverhogend effect. De gemiddelde benzineprijs was in mei 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. In april was dit nog 0,1 procent.  De prijzen van bloemen en planten drukten de inflatie juist. Deze waren weliswaar bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder, maar in april kostten de bloemen en planten nog 18 procent meer.

Aan de inflatie in mei droegen de in de afgelopen twaalf maanden gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,8 procentpunt het meest bij. De bijdrage van kleding en schoeisel, horeca en vervoer was 0,2 procentpunt. Communicatie en recreatie en cultuur hadden daarentegen een verlagend effect van 0,1 procentpunt.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden geharmoniseerde prijsindices berekend. Volgens deze methode is de inflatie in ons land in mei licht gestegen tot 2,0 procent. De inflatie in de eurozone bedroeg in mei 1,9 procent. Nederland heeft nu een iets hogere inflatie dan de eurozone.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.