Aantal openstaande vacatures daalt licht

  • 122 duizend openstaande vacatures
  • Scherpe daling voorbij
  • Commerciële dienstverlening enige daler
  • Openstaande vacatures bij grote bedrijven onveranderd

Eind december 2009 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden,122 duizend vacatures open, dat zijn er 6 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het aantal openstaande vacatures is in het vierde kwartaal van 2009 hiermee licht gedaald. Na een stabilisatie in het derde kwartaal van 2009 lijkt de periode van scherpe dalingen voorbij. Het aantal vacatures blijft weliswaar laag, maar ligt nog 32 duizend boven het vorige dieptepunt in 2003. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures met 253 duizend een record. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240 duizend. Na het derde kwartaal van 2008 daalde het aantal vacatures zeer sterk. In de periode tot en met juni 2009 nam het aantal met 120 duizend af. In het derde kwartaal van 2009 stabiliseerde het aantal openstaande vacatures vrijwel, in het vierde kwartaal neemt het licht af.

De daling in het vierde kwartaal van 2009 doet zich uitsluitend voor in de commerciële dienstverlening. Het aantal openstaande vacatures in deze bedrijfstak is met 5 duizend gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Bij de overige bedrijfstakken is het aantal vacatures constant. Kleine bedrijven, en vooral de bedrijven met minder dan 10 medewerkers, zien het aantal openstaande vacatures afnemen. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers daalt voor het eerst in 5 kwartalen het aantal openstaande vacatures niet meer.

In het vierde kwartaal van 2009 zijn er 171 duizend vacatures ontstaan en 176 duizend vervuld. Hoewel het aantal openstaande vacatures laag is, komen er dus nog steeds een fors aantal nieuwe vacatures bij en vinden ook nog steeds een flink aantal mensen een nieuwe baan.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.