Bedrijfsleven geeft steeds meer uit aan onderwijs

In 2008 is in totaal 37,6 miljard euro uitgegeven aan onderwijs. Dat is 2,4 miljard euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsleven neemt een steeds groter deel van de onderwijsuitgaven voor zijn rekening.

Aandeel van bedrijven in onderwijsuitgaven stijgt

In 2008 is 6,9 procent meer uitgegeven aan onderwijs dan in 2007. Vooral het bedrijfsleven gaf meer uit aan onderwijs, bijna 10 procent meer dan het jaar ervoor. Bedrijven hebben vooral meer uitgegeven aan de beroepspraktijkvorming. Dit is gestimuleerd door extra subsidies van de overheid. Het aandeel van bedrijven in de totale onderwijsuitgaven is de laatste jaren toegenomen, tot 8,2 procent in 2008.

De totale onderwijsuitgaven in Nederland zijn gelijk aan 6,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat aandeel is al sinds 2003 ongeveer stabiel.

Uitgaven aan onderwijs

Uitgaven aan onderwijs

Bedrijven investeren meer in toekomstige werknemers

In 2008 gaven bedrijven 3,1 miljard euro uit aan onderwijs. Het grootste deel, bijna 2,1 miljard euro, is besteed aan de begeleiding van stagiaires en leerlingen die leren en werken combineren. Dit zijn vooral mbo-leerlingen. Bedrijven dragen daarnaast ook bij aan de kosten van werkgerelateerde opleidingen van hun werknemers. Verder geven bedrijven geld uit aan onderzoek dat ze door universiteiten laten uitvoeren.

Uitgaven door bedrijven aan onderwijs

Uitgaven door bedrijven aan onderwijs

Meer subsidie voor leerplekken en stageplaatsen

Tegenover de onderwijsuitgaven van bedrijven staan tegemoetkomingen van de overheid. In 2008 heeft de overheid voor 544 miljoen euro aan subsidies en belastingkorting verstrekt aan bedrijven. Dat is 37 procent meer dan een jaar eerder. De stijging komt voornamelijk doordat in 2008 een aantal nieuwe subsidieregelingen zijn ingegaan.

De belastingkorting en een deel van de subsidies zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren om leerplekken en stageplaatsen beschikbaar te stellen (373 miljoen euro). Bedrijven worden daarmee gedeeltelijk gecompenseerd voor de begeleidingskosten die zij maken. Daarnaast wordt een deel van de subsidie verstrekt voor het inkopen van leerlingenvervoer bij vervoersbedrijven. Gemeenten kopen dit vervoer in voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Overheidssubsidies aan bedrijven voor onderwijsuitgaven

Overheidssubsidies aan bedrijven voor onderwijsuitgaven

Daniëlle Andarabi-van Klaveren

Bronnen: