Inwoners vier grootste steden voelen zich het onveiligst

Inwoners van de vier grote steden voelen zich het vaakst onveilig in de eigen buurt. Vooral de stadscentra roepen gevoelens van onbehagen op. Ook reizigers met het openbaar vervoer voelen zich minder veilig in de vier grote steden.

Hagenaren en Rotterdammers voelen zich het vaakst onveilig in eigen buurt

Inwoners van de vier grootste Nederlandse steden voelen zich twee keer zo vaak onveilig in hun eigen buurt dan andere stedelingen. Van de Hagenaren en de Rotterdammers geeft ongeveer 5 procent aan zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. Op het platteland is dat minder dan 1 procent.

Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt

Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt

Rotterdammers niet op gemak in donker in eigen buurt

In de avonduren is het onveiligheidsgevoel ongeveer dubbel zo groot. Eén op de tien Rotterdammers voelt zich dan vaak niet op hun gemak in de eigen buurt. In Utrecht, Amsterdam en Den Haag ligt dit aandeel op circa 8 procent.

Stadscentra worden vaakst als onprettig ervaren

De centra van vooral Den Haag en Rotterdam worden vaker als onveilig ervaren dan die van andere stedelijke gebieden. Van de Hagenaren en Rotterdammers voelt 7 procent zich vaak niet prettig in hun eigen centrum. Dat is bijna twee keer zo veel als in de overige steden. De centra van Utrecht en Amsterdam worden als even (on)veilig ervaren als die van andere steden.

Onveiligheidsgevoelens in het eigen centrum

Onveiligheidsgevoelens in het eigen centrum

In de uitgaansgelegenheden van de vier grote steden voelt 3 procent zich vaak niet op zijn gemak. Dat is vergelijkbaar met de overige steden. Het uitgaansleven in Utrecht wordt zelfs als even veilig ervaren als dat op het platteland.

Reizigers vaker angstig in openbaar vervoer grote steden

Reizigers met het openbaar vervoer voelen zich in de vier grote steden duidelijk onveiliger dan in de rest van het land. In Rotterdam en Den Haag voelt zo’n 10 procent van de reizigers zich vaak onprettig. Dat is twee keer zo veel als in Amsterdam en Utrecht. In de overige steden is het aandeel angstige reizigers ongeveer 3 procent.

Onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer

Onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer

Vooral de stations in Den Haag worden als niet prettig ervaren: 12 procent van de treinreizigers voelt zich hier vaak onveilig. Bij de stations in de overige grote steden voelt ongeveer 6 procent zich niet op zijn gemak. Dat is vergelijkbaar met de overige treinstations in Nederland.

Carin Reep

Bronnen:
• Maatwerk, Onveiligheidsgevoelens naar stedelijkheid
• Integrale Veiligheidsmonitor 2009