Flinke daling aantal vacatures

  • 25 duizend vacatures minder
  • 127 duizend vacatures staan nog open
  • Vacaturegraad fors lager
  • Weinig vacatures ontstaan

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2009 opnieuw flink gedaald. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er eind juni 2009 nog 127 duizend vacatures open. Dit zijn er 25 duizend minder dan een kwartaal eerder. Vooral in het bedrijfsleven waren er minder vacatures. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal vacatures ligt nog wel boven het dieptepunt in 2003, toen er 90 duizend open stonden. Door het kleinere aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad op een lager niveau. De daling van het aantal vacatures komt vooral doordat er weinig vacatures zijn ontstaan.

Eind september 2007 kwam het aantal openstaande vacatures met 253 duizend op recordhoogte. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240 duizend. In het vierde kwartaal van 2008 kwam de omslag. In drie kwartalen daalde het aantal vacatures in totaal met 120 duizend. Het dalingstempo is in het laatste kwartaal wel afgenomen.

In praktisch alle sectoren van de economie verminderde het aantal vacatures. De grootste daling vond plaats in de commerciële dienstverlening, waar doorgaans de helft van het aantal vacatures is te vinden. In deze sector liep het aantal vacatures terug van 79 duizend naar 63 duizend. De commerciële dienstverlening omvat onder andere de handel en zakelijke dienstverlening. Zowel in de industrie en bouwnijverheid als de niet-commerciële dienstverlening daalde het aantal vacatures met 5 duizend. De niet-commerciële dienstverlening bestaat uit openbaar bestuur, onderwijs, zorg en cultuur.

De daling van het aantal vacatures zorgde voor een lagere vacaturegraad. Eind juni 2009 waren er gemiddeld 17 vacatures per duizend banen. Een jaar eerder waren het er nog 32. De vacaturegraad nam sterk af in de bouw. Eind juni 2009 stond de vacaturegraad daar op 17. Een jaar eerder ging het nog om 49.

In het tweede kwartaal van 2009 ontstonden 185 duizend vacatures. Dit zijn er 102 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal ontstane vacatures benadert hiermee het lage niveau van zes jaar geleden. Het aantal vervulde vacatures in het tweede kwartaal van 2009 bedroeg 202 duizend, 79 duizend minder dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.