Zoekresultaten

200 resultaten voor keyword:vermogen
200 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 6 van 8

Geregistreerde contacten met de huisarts en materiële welvaart

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Onder personen met een lager vermogen of inkomen is het aandeel dat naar de huisarts gaat groter dan onder personen met een hoger vermogen of inkomen. Hoe lager...

Artikelen

Financieel vermogen huishoudens daalt voor het tweede kwartaal op rij

Het financieel vermogen van huishoudens, welke bestaan uit financiële vorderingen min schulden, nam in het eerste kwartaal van 2011 af met 17,7 miljard euro tot 944,1 miljard euro. Dit was het tweede...

Artikelen

Ruim 12 miljard euro aan nalatenschappen

In 2008 werd er door overledenen in Nederland in totaal ruim 12 miljard euro aan vermogen nagelaten. Dit kwam neer op gemiddeld 110 duizend euro per nalatenschap.

Artikelen

Ontvangen inkomen uit het buitenland overtreft in 2010 betalingen weer

Na twee magere jaren heeft Nederland in 2010 per saldo weer inkomen uit vermogen uit het buitenland ontvangen. Dit inkomen uit vermogen bestaat vooral uit rente en winstuitkeringen. Rente wordt...

Artikelen

Hypotheekopname huishoudens laagste sinds 1995

Het financieel vermogen van huishoudens (dat zijn de financiële vorderingen min de schulden) nam in 2010 toe met 85 miljard euro, een stijging van 9,7 procent. Met name het eerste en derde kwartaal...

Artikelen
Artikelen

Fors vermogensverlies huishoudens

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 een vijfde minder vermogen dan begin 2009.

Artikelen

Financieel staatsvermogen gedaald

Eind juni 2010 had het rijk een negatief financieel vermogen van 194 miljard euro. De stand van de vorderingen was 183 miljard euro. Deelnemingen in vennootschappen zijn hierbij het belangrijkste...

Artikelen

De Nederlandse samenleving 2010

De publicatie biedt aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven een totaalbeeld van de welvaart en het welzijn van Nederlandse burgers. Voor de verschillende aspecten van de kwaliteit...

Publicaties

Lagere inkomensgroei, kleiner vermogen

Inkomen en vermogen zijn de bronnen van consumptie. Ze dragen bij aan de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten.

Artikelen

Inkomen en vermogen als indicatoren van gezondheidsverschillen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Inkomen en vermogen zijn onafhankelijk van elkaar sterk gerelateerd aan gezondheid. Hoe hoger het inkomen, maar ook hoe hoger het vermogen, hoe meer mensen hun...

Artikelen

De Nederlandse economie 2009

In de reeks De Nederlandse economie beschrijft en analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de...

Publicaties

Financieel vermogen van Nederland neemt verder toe

Het financieel vermogen van Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2010 uit op 317 miljard euro. Dit betekent dat Nederland voor 317 miljard euro meer vorderingen op dan schulden aan het...

Artikelen

Vermogensverdeling en vermogenspositie huishoudens

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent

In 2008 hadden de provincies samen een financieel vermogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 17 miljard euro.

Artikelen

Financieel vermogen huishoudens groeit verder door beter presterende beurs

De financiële bezittingen van huishoudens min hun schulden, het zogenaamde financieel vermogen, is in het vierde kwartaal van 2009 gestegen tot 865 miljard euro oftewel 118 duizend euro per...

Artikelen

Helft vermogensverliezen huishoudens weer goedgemaakt, bedrijfswinsten fors onderuit

Het financieel vermogen van huishoudens is in 2009 met 136 miljard euro toegenomen. Dit is de grootste toename die ooit in één jaar is geregistreerd. Hiermee is 57 procent van het in 2008 als gevolg...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei - Verhuisgedrag van jongeren - Verhuisgedrag van vluchtelingen - Selectieve verhuispatronen van autochtonen en...

Artikelen

Religie en verschillen in vermogen en inkomen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Christenen hebben vaker een groot vermogen dan personen met een andere of zonder kerkelijke gezindte. Binnen de christelijke bevolking hebben trouwe protestantse...

Artikelen

Gezondheid en welvaart van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Naast inkomen is ook vermogen een belangrijke welvaartsindicator om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Meer ouderen met een laag vermogen hebben...

Artikelen

Meer gezondheidsproblemen bij niet-vermogende ouderen

Niet-vermogende ouderen zijn ongezonder dan ouderen met een groter vermogen. Bijna de helft van de 50- tot 80-jarigen met een laag vermogen gaf in 2006-2008 aan hun gezondheid als minder dan goed te...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Bevolkingstrends bevat artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland.

Artikelen
Artikelen

Inkomen huishoudens fors lager

In het derde kwartaal van 2009 hadden huishoudens 3,0 miljard euro minder te besteden dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor inflatie komt dit neer op een daling van 3,3 procent.

Artikelen