Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent

© ANP

In 2008 hadden de provincies samen een financieel vermogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 17 miljard euro. Gemeenten hebben daarentegen een negatief financieel vermogen, ook na de verkoop van Nuon en Essent.

Het financieel vermogen van de provincies, 2008 en 2009

Het financieel vermogen van de provincies, 2008 en 2009

13 miljard euro voor provincies

De verkoop van Nuon en Essent leverde de provincies ruim 13 miljard euro op en de gemeenten 5,7 miljard euro. Noord-Brabant had met ruim 30 procent de meeste aandelen Essent, terwijl Gelderland met ruim 44 procent de meeste aandelen Nuon bezat. Drie provincies en ruim de helft van alle gemeenten hadden geen aandelen Nuon of Essent.

Gemeenten houden nettoschuld

De nettoschuld van de gemeenten nam in 2009 niet af, ondanks de opbrengst uit de verkoop van Nuon en Essent. Gemeenten voelen de effecten van de economische crisis in hun portemonnee. Ze geven bijvoorbeeld meer uit aan investeringen en uitkeringen en hebben minder inkomsten uit grondverkopen.

Het financieel vermogen van de gemeenten, 2008 en 2009

Het financieel vermogen van de gemeenten, 2008 en 2009

Arlen Hoebergen

Bron: StatLine, Financiële balansen decentrale overheden