Ontvangen inkomen uit het buitenland overtreft in 2010 betalingen weer

Na twee magere jaren heeft Nederland in 2010 per saldo weer inkomen uit vermogen uit het buitenland ontvangen. Dit inkomen uit vermogen bestaat vooral uit rente en winstuitkeringen. Rente wordt ontvangen op bijvoorbeeld deposito’s, leningen en obligaties. Winstuitkeringen zijn het resultaat van investeringen in buitenlandse bedrijven.

Nadelig saldo inkomen uit vermogen Nederland tijdens crisis nog niet goedgemaakt

In het vierde kwartaal van 2010 was het uit het buitenland ontvangen inkomen uit vermogen 317 miljoen euro hoger dan het betaalde bedrag. Het is voor het derde kwartaal op rij dat dit saldo positief uitvalt. Over het hele  jaar 2010 werd er 7,9 miljard euro meer aan inkomen uit vermogen ontvangen dan werd betaald. Het totale “verlies” van 13,7 miljard euro in 2008 en 2009 is daarmee echter nog niet volledig goedgemaakt.

Saldo inkomen uit vermogen

Saldo inkomen uit vermogen

Positief inkomenssaldo in de afgelopen vijf jaar

Over een periode van vijf jaar gemeten staat Nederland wel duidelijk aan de goede kant van de streep. In die periode is er per saldo in totaal 26,6 miljard euro meer inkomen uit vermogen Nederland binnengekomen, dan dat er aan het buitenland is betaald. Enerzijds is er 80,1 miljard meer aan winstuitkeringen ontvangen dan betaald, doordat Nederlandse bedrijven meer geld hebben geïnvesteerd in buitenlandse bedrijven dan andersom. De gerealiseerde rendementen op die investeringen waren ook hoog. Anderzijds is het rentesaldo van -52,1 miljard in het nadeel van Nederland. Dit komt vooral doordat de uitstaande leningen- en obligatieschulden van Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid aan het buitenland groter is dan de vorderingen van Nederland op het buitenland. 

Inkomen uit vermogen naar soort

Inkomen uit vermogen naar soort

In 2006, 2007 en 2010 overtroffen de per saldo naar Nederland overgemaakte winstuitkeringen het naar het buitenland gevloeide rentesaldo. De negatieve jaren 2008 en 2009 werden vooral veroorzaakt doordat de winstuitkeringen toen per saldo zo ver waren gedaald, dat ze de netto-rentebetalingen aan het buitenland niet meer compenseerden.