Zoekresultaten

200 resultaten voor keyword:vermogen
200 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 7 van 8

Zelfstandigen hebben meeste vermogen

Huishoudens met voornamelijk inkomen uit een eigen onderneming en echtparen van 65 jaar en ouder hadden op 1 januari 2009 de hoogste vermogens.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Inkomen huishoudens krimpt licht en vermogen stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal van 2009 met 0,7 procent gedaald ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2008. De consumptie nam in deze periode af...

Artikelen

Welvaartsgroei en productiviteit

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de welvaart geanalyseerd in termen van productiviteit en het aantal uren dat gemiddeld per inwoner wordt gewerkt.

Artikelen

Eigen woning belangrijkste bezit

In 2006, ruim vóór de kredietcrisis, hadden de Nederlandse huishoudens 1 566 miljard euro aan bezittingen, met de eigen woning als hoofdmoot. Tegenover dat bezit stond een schuldenlast van 572...

Artikelen
Artikelen

Elektriciteitsproductie in glastuinbouw sterk gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg de decentrale productie van elektriciteit met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder

Artikelen

Huishoudens verliezen veel vermogen door koersdalingen

Nooit eerder leden huishoudens in zo’n korte tijd zo’n groot vermogensverlies door een beursval als in de eerste drie kwartalen van 2008.

Artikelen
Artikelen

Daling omvang VUT-fondsen in 2006

Het balanstotaal en de ontvangen premies van de VUT-fondsen zijn in 2006 duidelijk gedaald. Dit na een stabiele omvang in de periode 2000-2005.

Artikelen

Uitkomsten kwartaalsectorrekeningen, eerste kwartaal 2008

In dit artikel worden de ontwikkelingen in de afzonderlijke sectoren van de Nederlandse economie besproken in het eerste kwartaal van 2008.

Artikelen

Gemeenten houden 2,3 miljard euro over

In 2006 hebben gemeenten 2,3 miljard euro toegevoegd aan hun eigen vermogen. Dit is ruim 1,1 miljard meer dan in 2005, toen de gemeenten 1,2 miljard euro overhielden.

Artikelen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

De Nederlandse gemeenten hebben in 2006 flink wat geld overgehouden. Het overschot op de exploitatierekening was veel groter dan in 2005. Bovendien is het eigen vermogen harder gegroeid dan het...

Artikelen
Artikelen

Druk vennootschapsbelasting neemt sterk af

In 2006 was de druk van de vennootschapsbelasting bij de grootste niet-financiële ondernemingen 20,9 procent. Dat was 7,4 procentpunt minder dan in 2004.

Artikelen

Grote verschillen in vermogenspositie provincies 2006

Er bestaan grote verschillen in de vermogensposities van provincies onderling. Eind 2006 hebben de provincies samen een eigen vermogen van 3,8 miljard euro op de balans staan. Dit is een stijging van...

Artikelen
Artikelen

Meer staatsdeelnemingen verkocht dan verworven

Deelnemingen in het kapitaal van Nederlandse ondernemingen en internationale instellingen vormen een belangrijk deel van het vermogen van de Staat. Het beleid van verantwoord privatiseren heeft...

Artikelen

Elektriciteitsproductie weer gedaald in 2006

Energy Magazine, september 2007

Artikelen

Eigen vermogen gemeenten eind 2005 ruim 25 miljard

Aan het eind van 2005 bedraagt het eigen vermogen van de gemeenten 25,3 miljard euro. Dat is een derde van de totale balanswaarde van 75,8 miljard. Ten opzichte van 2004 is het eigen vermogen met 1,2...

Artikelen

VUT-fondsen nog minder dan tien jaar te gaan

VUT en prepensioen krijgen vanaf 2006 geen fiscale ondersteuning meer, en zullen in minder dan tien jaar ophouden te bestaan. De omvang van de VUT-fondsen is in 2005 nog stabiel. De premies,...

Artikelen