Groei netto extern vermogen grotendeels door toename pensioenvermogen

Het netto extern vermogen van Nederland is het hoogst van Europa. Geen enkel ander land heeft, in verhouding tot de grootte van de economie, een hoger saldo aan financiële bezittingen.
De meeste andere landen kennen zelfs een negatief saldo. Ook Nederland kende tot de kredietcrisis een negatief saldo, ondanks een structureel jaarlijks overschot op de lopende rekening. Dat het Nederlands netto extern vermogen na 2008 zo hard is gegroeid kwam in eerste instantie door hoge investeringen in het buitenland en na 2011 vooral door een grote toename van de pensioenvermogens.