Financiële situatie huishoudens in meer detail

8-2-2017 02:00
In een aantal figuren meer informatie over de financiële situatie van huishoudens in 2015 wat betreft hun inkomen, bestedingen, vermogen en ongelijkheid in vermogen en inkomen.

Bestedingen van huishoudens

Bestedingen van huishoudens, 2015

Overige bestedingen bevatten onder meer uitgaven aan lokale lasten, verzekeringen, communicatie en medicijnen. Uitgaven tijdens vakanties zijn verdeeld over de categorieën vervoer, recreatie en cultuur en hotels, restaurants en cafés.

Bestedingen van huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner, 2015

In 2015 gaven de jongere huishoudens naar verhouding minder uit aan voedingsmiddelen, maar ze besteedden meer in restaurants en cafés (‘cateringdiensten’) dan oudere huishoudens. Huishoudens met een hoofdkostwinner tussen 55 en 75 jaar gaven gemiddeld iets meer uit aan genotmiddelen dan de overige leeftijdsgroepen.

Laag en langdurig laag inkomen

Top 10 gemeenten met meeste lage inkomens, 2014

Top 10 gemeenten met meeste langdurig lage inkomens, 2014