Vanaf 2007 steeds minder erfbelasting betaald

© ANP
In 2015 deden 158 duizend ontvangers van erfenissen aangifte erfbelasting ter waarde van 10,3 miljard euro. Hierover werd 1,2 miljard euro erfbelasting afgedragen. De helft van de ontvangers van erfenissen waren kinderen van de overledene, bij 10 procent ging het om de partner. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het verkrijgen van nalatenschappen.

De netto waarde van de ontvangen erfenissen was in 2015 met 9,1 miljard euro lager dan in voorgaande jaren. De netto waarde steeg van 10,4 miljard euro in 2007 tot 11,2 miljard euro in 2010. Vanaf 2011 daalde de netto waarde. De daling houdt verband met de in 2010 verruimde vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen waardoor er minder aangiften erfbelasting werden gedaan. Daardoor daalde eveneens de totale verschuldigde belasting, van 1,7 miljard euro in 2007 naar 1,2 miljard euro in 2015.

Eerder meldde het CBS al dat in 2015 in totaal 15,5 miljard euro aan vermogen werd nagelaten door overledenen. Als een ontvangen erfenis onder een bepaald vrijstellingsbedrag valt, hoeft er geen belastingaangifte te worden gedaan. Als binnen een nalatenschap minimaal één verkrijger aangifteplichtig is, dan moeten alle ontvangers van deze erfenis aangifte doen. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de ontvangen erfenissen waarover belastingaangifte is gedaan.

Belastingaangifte erfenissen
 Verschuldigde belasting (mld euro)Netto ontvangen erfenissen (mld euro)
20071,710,4
20081,610,8
20091,510,4
20101,411,2
20111,311
20121,410,5
20131,310
20141,29,4
20151,29,1
* Het gaat hier alleen om ontvangen erfenissen waarvan belastingaangifte is gedaan. Voor erfenissen die onder de vrijstellingsgrens vallen is er geen aangifteplicht.

Hoogste bedrag voor de partner

Meer dan de helft van de ontvangers van erfenissen met een aangifte erfbelasting betrof een kind van de overledene. Bij 10 procent van de aangiften betrof het de partner van de overledene. De overige verkrijgers kunnen andere familieleden zijn, goede doelen of andere verkrijgers die zijn aangewezen in het testament.

Kinderen ontvingen in 2015 4,9 miljard euro (54 procent) van de netto erfenissen, in doorsnee 34 duizend euro per ontvanger. Partners van overledenen ontvingen gezamenlijk een kwart van het totale bedrag, en in doorsnee 83 duizend euro.

Maatschappelijke organisaties of goede doelen betalen geen belasting over de ontvangen erfenissen. In 2015 ontvingen 2 200 maatschappelijke organisaties 302 miljoen euro aan erfenissen, met een doorsnee van 29 duizend euro. In 2007 bedroeg het doorsnee ontvangen bedrag 22 duizend euro. Tussen 2007 en 2015 bleven het aantal en het aandeel erfenissen dat ten goede kwam aan een maatschappelijke organisatie redelijk stabiel.

Doorsnee waarde van de ontvangen erfenis, 2015
 Doorsnee waarde van de ontvangen erfenis (x 1 000 euro)
Totaal25,8
Relatie tot overledene
Partner82,8
Ouder14,9
Kind34
Kleinkind20
Maatschappelijke
organisatie (ANBI/SBBI)
29,1
Overige verkrijger9,2

Twee vijfde ontvangt minder dan 20 duizend euro

Drie op de tien ontvangers van geregistreerde erfenissen kregen een netto bedrag tussen 20 duizend en 50 duizend euro, vier op de tien ontvingen minder dan 20 duizend euro en drie op de tien meer dan 50 duizend euro. Ook erfden 3,7 duizend personen een schuld van in doorsnee 23 duizend euro. 1,7 duizend ontvangers erfden gezamenlijk 1,8 miljard euro.

Aantal ontvangen erfenissen, 2015
 Aantal ontvangen erfenissen, 2015
Tot 5 000 euro25,6
5 000 tot 10 000 euro15,9
10 000 tot 20 000 euro22
20 000 tot 50 000 euro47,6
50 000 tot 100 000 euro25,7
100 000 tot 200 000 euro13,9
200 000 tot 500 000 euro5,5
500 000 euro of meer1,7

Helft van ontvangers uit huishoudens met hoog inkomen

Bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 30 procent huishoudens met het hoogste inkomen. Deze groep ontving 4,8 miljard euro, aan erfenissen, 55 procent van het totale nettobedrag. De rijkste 10 procent huishoudens ontving bijna 30 procent van het totaal aan netto erfenissen, in doorsnee 32 duizend euro. De meeste ontvangers van erfenissen waren in 2015 tussen 45 en 65 jaar, zij ontvingen in doorsnee 27 duizend euro. Het hoogste bedrag (33 duizend euro) ging naar 65-plussers. In 4 op de 10 gevallen ging het om de partner van de overledene.