Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:studierichting
76 resultaten voor keyword:studierichting

Pagina 3 van 4

Artikelen

In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op...

Artikelen

Meest gevolgde route naar universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012. Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De...

Artikelen
Artikelen

Hoe verschillen opleiding en schoolkeuze naar herkomst?

Verschillen naar migratieachtergrond in hoogst behaald opleidingsniveau, niveau in de derde klas van de middelbare school, en studierichting

Dashboards
Artikelen

Vaker uitkering in Drenthe en Friesland onder jongeren zonder studie of werk

Er waren in 2011 zo’n 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Bijna 4 procent van hen volgde geen onderwijs en had geen werk, maar ontving wel een uitkering.

Artikelen
Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken ho-gediplomeerden, studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van ho-gediplomeerden per studierichting

Cijfers

Careers of Doctorate Holders - Feasibility study and first results

In deze tabellenset worden een aantal demografische kenmerken en de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van gepromoveerden in Nederland beschreven. Het onderzoek is onderdeel van een internationale...

Artikelen

Sociale uitsluiting: een meetinstrument

In deze studie is onderzocht of het mogelijk is een adequaat meetinstrument voor sociale uitsluiting te ontwikkelen. Daarvoor is een uitgebreide theoretische verkenning uitgevoerd, waaruit sociale...

Artikelen

Boetes en fraudes in de BDFS

Het CBS onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarom er meer fraudevorderingen dan boetevorderingen in de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek...

Artikelen

Baas over je eigen carrière bij CBS

CBS is een grote werkgever. Iets meer dan 2.000 medewerkers staan op de loonlijst.  De organisatie, die sterk in ontwikkeling is, is op zoek naar hbo’ers, academici, statistici en andere...

Artikelen

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Careers of Doctorate Holders

Deze tabellenset is een aanvulling op de eerdere publicatie CDH 2007. De tabellenset bevat gegevens over de arbeidsmarktpositie van gepromoveerden in Nederland in 2005. Het onderzoek is onderdeel van...

Cijfers

Al 23 jaar op rij meer vrouwen dan mannen in hoger onderwijs

Tijdens het studiejaar 2021/’22 studeerden ongeveer 443 duizend vrouwen aan een universiteit of een hogeschool, tegenover 393 duizend mannen. Dat is het drieëntwintigste studiejaar op rij waarin meer...

Artikelen
Artikelen

Haalbaarheidsstudie in de Milieutechnologiesector: Effect van (milieu)innovatiesubsidies op de werkgelegenheid (2012)

In Nederland worden en werden diverse subsidies verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen om duurzame innovaties te bevorderen. In deze studie analyseert het CBS, in opdracht van AgentschapNL,...

Artikelen

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

Sustainability: quantifying CO2-emissions according to the control-criterion

In de Internationalisation Monitor 2013 wordt o.a. een alternatieve methode besproken om CO2-uitstoot toe te wijzen aan landen. Deze studie gaat eerst in op een toedeling van de binnenlandse...

Artikelen

De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is er door...

Publicaties

Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst

Cijfers

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten Onderwijssoort, vanaf 1900

Cijfers