Wie hebben geen betaalde baan?

In 2003 waren er bijna 840 duizend mensen die werk wilden van twaalf uur per week of meer. Iets minder dan de helft hiervan behoorde tot de werkloze beroepsbevolking. Daarnaast zijn er bijna 3  miljoen mensen van 15 tot 65 jaar die niet kunnen of willen werken. Eenderde geeft als reden opleiding of studie. Daarnaast is eenderde ziek of arbeidsongeschiktheid of is al gepensioneerd.

Niet iedereen die wil werken telt als werkloze

In 2003 waren er 396 duizend werklozen. Zij zijn actief op zoek naar betaald werk van twaalf uur of meer per week en kunnen op korte termijn beginnen. Maar er zijn meer mensen die werk willen hebben. In 2003 ging het om ruim 440 duizend mensen. Deze worden niet tot de werkloze beroepsbevolking gerekend, omdat ze niet actief zoeken naar werk of pas over enige tijd kunnen beginnen. In totaal waren er dus bijna 840 duizend mensen die aan het werk willen. Meer dan de helft zijn vrouwen.

Personen van 15 to 65 jaar die betaald werk willen, 2003

Personen van 15 to 65 jaar die betaald werk willen, 2003

Vrouwen kunnen vaker niet op korte termijn beginnen

Van de vrouwen die betaald werk wil hebben, behoorde in 2003 maar 40 procent tot de werkloze beroepsbevolking. Ruim een kwart van de vrouwen die wilde werken gaf aan niet op korte termijn te kunnen beginnen. Bij de mannen gold dit voor een op de zes.

Bijna 3 miljoen mensen aan de kant

In 2003 waren er bijna 3 miljoen mensen van 15 tot 65 jaar die niet willen of kunnen werken. Hiervoor hebben zij verschillende redenen. Bijna 900 duizend mensen waren bezig met een opleiding of studie. Het overgrote deel hiervan is jonger dan 25 jaar. Daarnaast was voor ruim 600 duizend mensen ziekte of arbeidsongeschiktheid de voornaamste reden om geen werk te willen.

Redenen om af te zien van betaald werk, 2003

Redenen om af te zien van betaald werk, 2003

Er waren ruim 680 duizend mensen die geen betaald werk wilden vanwege de zorg voor een gezin of huishouden. Dit zijn bijna uitsluitend vrouwen. En er waren 390 duizend vutters en (vroeg) gepensioneerden. Ten slotte blijft nog een groep van bijna 400 duizend mensen over, waarvan niet bekend is om welke redenen zij niet kunnen of willen werken.

Ingrid Beckers

Bron: StatLine