Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:stroomverbruik
40 resultaten voor keyword:stroomverbruik

Pagina 1 van 2

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte

De netto-elektriciteitsproductie was in 2020 1,3 miljard kWh hoger dan in 2019 en kwam daarmee op het hoogste niveau dat ooit is gemeten.

Artikelen

Elektriciteitsproductie in derde kwartaal 14 procent hoger

De netto elektriciteitsproductie was in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 miljard kWh hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het verbruik was 0,1 miljard kWh lager dan een jaar eerder. Door meer...

Artikelen

7 procent minder elektriciteit verbruikt in tweede kwartaal

Het verbruik van elektriciteit is in het tweede kwartaal 2020 1,8 miljard kWh (7 procent) lager dan in het tweede kwartaal van 2019

Artikelen

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1919-2018

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.

Cijfers

Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; bouwjaarklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar bouwjaar aardgas elektriciteit bouwjaar branche dienstensector

Cijfers

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers

Energieverbruik van particuliere huishoudens

Aanleiding, data, gebruikte methode en resultaten nieuwe cijfers elektriciteit en gasverbruik

Artikelen

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Artikelen

Minder steenkool verbruikt bij productie elektriciteit

Elektriciteitscentrales verbruikten, voor het eerst sinds 2011, minder steenkool bij de productie van elektriciteit.

Artikelen

Gas duurder, elektriciteit goedkoper dan EU-gemiddelde

Nederlandse huishoudens betalen meer voor hun aardgas dan gemiddeld in de Europese Unie.

Artikelen

Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te...

Artikelen

Datacenters geven ICT-stroomverbruik Amsterdam een boost

Het ICT-stroomverbruik in Amsterdam is in de periode 2010-2013 fors gestegen met 15,8 procent. Een belangrijke reden daarvoor is dat in deze regio veel datacenters zijn gevestigd, onder meer door de...

Artikelen

Elektriciteitsverbruik 16 keer hoger dan in 1950

Tussen 1950 en 2013 steeg het elektriciteitsverbruik van ruim 7 mld kWh tot bijna 119 mld kWh. Dat is gemiddeld 4,5 procent per jaar. Tot 2008 daalde alleen gedurende de economische crisis van de...

Artikelen

Elektriciteit in Nederland

Onderzoek naar het aanbod en verbruik van elektriciteit in Nederland in de periode 1950-2013.

Publicaties

Hernieuwbare elektriciteit; binnenlandse prod., import en export, 1990-2013

Binnenlandse productie, import en export van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.

Cijfers

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012

In de publicatie wordt aan de hand van een honderdtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland geschetst. Hierbij wordt Nederland stelselmatig vergeleken met een referentiegroep van 19 andere...

Publicaties

Sterke toename van zonnepanelen

Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor.

Artikelen

Universiteiten en hogescholen grootste gasverbruikers

Universiteiten en hogescholen zijn in 2010 binnen de dienstensector gemiddeld de grootste gasverbruikers per vestigingsadres, gevolgd door de ziekenhuizen. Vervoersbedrijven zijn per aansluiting op...

Artikelen

Productie hernieuwbare elektriciteit stabiel

In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010.

Artikelen