Sterke daling bouwvergunningen voor koopwoningen

  • 10 procent minder bouwvergunningen voor woningen afgegeven
  • Veel minder koopwoningen, meer huurwoningen met verleende bouwvergunning
  • Grote verschillen tussen provincies in vergunningverlening
  • 4 procent daling aantal gereedgekomen woningen

In het eerste halfjaar van 2009 is voor de bouw van 32 duizend woningen een gemeentelijke bouwvergunning afgegeven. Dat is bijna 10 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het laagste aantal sinds het eerste halfjaar van 2004. De totale waarde van deze woningen bedraagt bijna 4,5 miljard euro, eveneens een afname van 10 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Voor koopwoningen is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend sterk gedaald en wel met bijna 18 procent. Daarmee komt dit aantal koopwoningen op 21 duizend; het laagste aantal sinds het eerste halfjaar van 2002.

Gelijktijdig is het aantal huurwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend met bijna 14 procent gestegen tot bijna 11 duizend woningen. De stijging in de huursector biedt daarmee enig tegenwicht aan de forse daling in de koopsector, waar de vraag door de recessie flink is afgenomen.

Tussen de provincies zijn grote verschillen zichtbaar. In Drenthe is het aantal verstrekte vergunningen procentueel gezien het meest gedaald. Het aantal vergunningen is gehalveerd. In de provincie Flevoland hebben bouwers over het laatste halfjaar juist voor 37 procent meer woningen een bouwvergunning verkregen dan een jaar geleden.

In eerste halfjaar van 2009 zijn 27 duizend woningen gereedgekomen. Dat is bijna 4 procent minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal gereedgekomen koopwoningen met bijna 7 procent. Deze daling werd gecompenseerd door een lichte stijging van het aantal gereedgekomen huurwoningen met ruim 3 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads