Economische krimp in alle provincies

  • Noord-Brabant het hardst getroffen
  • Kleinere krimp in de vier grote steden

In 2009 kromp de economie in alle provincies. De economische teruggang was het grootst in Noord-Brabant. Ook in Limburg en Overijssel was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 4 procent. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

In Noord-Brabant kromp de economie met ruim 5 procent. Dit hangt samen met het relatief grote aandeel van de industrie in deze provincie. De industrie is in 2009 hard getroffen.

Ook in de vier grote steden kromp de economie. De krimp was echter kleiner dan het landelijk gemiddelde. Den Haag had met een economische teruggang van 2,3 procent het minst te lijden van de recessie. Dit komt door de grote omvang van de overheid in deze stad. Deze sector is traditioneel minder conjunctuurgevoelig. De overheid was in 2009 een van de weinige sectoren waar nog sprake was van economische groei.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.

Downloads

Relevante links