Jeugdwerkloosheid flink opgelopen

De werkloosheid onder jongeren loopt snel op. Bedroeg de jeugdwerkloosheid in het tweede kwartaal van 2008 nog 9,3 procent, een jaar later was deze al 11,4 procent. In tijden van economische crisis worden jongeren doorgaans het eerst getroffen.

Jongeren doorgaans het eerst de dupe

Als door een economische teruggang de arbeidsmarkt verslechtert, zijn jongeren meestal het eerst de dupe. Dat was zeker het geval in de jaren tachtig. In 1983 liep de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen op tot maar liefst 17,3 procent.

De werkloosheid onder 25-plussers was toen met 8,2 procent aanzienlijk minder. Overigens neemt de jeugdwerkloosheid meestal ook weer snel af zodra het economisch beter gaat.

Werkloosheidspercentage naar leeftijd

Werkloosheidspercentage naar leeftijd

Werkloosheid vooral gestegen onder jonge mannen

Vooral jonge mannen kregen de afgelopen maanden te maken met de gevolgen van de recessie. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de werkloosheid onder de 15- tot 25-jarige mannen 11,8 procent. Dat was 3,7 procentpunt meer dan een jaar eerder.

Daarentegen nam het werkloosheidspercentage onder jonge vrouwen maar nauwelijks toe. Met 11,0 procent was het percentage zelfs lager dan dat bij mannen.

Mannen vaker werkzaam in conjunctuurgevoelige sectoren

Dat de werkloosheid vooral is gestegen onder jonge mannen, komt doordat zij vaker een baan hebben in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de industrie, de ICT, het transport en de bouw. Daarentegen werken jonge vrouwen juist vaker in de zorg, die vooralsnog geen last heeft van de economische tegenwind. 

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid naar geslacht

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid naar geslacht

Jongeren zonder startkwalificatie het slechtste af

Het sterkst getroffen door de huidige crisis werden de niet-onderwijsvolgende 15- tot 25-jarigen zonder startkwalificatie. In het tweede kwartaal van 2009 kwam de werkloosheid onder hen uit op 15,2 procent. Dat is bijna 6 procentpunt meer dan een jaar eerder.

Onder de jongeren die met een geschikt diploma het onderwijs hadden verlaten, lag de werkloosheid met 6,7 procent 3 procentpunt hoger vergeleken met het voorgaande jaar.

Jongeren die nog op school zaten, merkten minder van de verslechterde arbeidsmarkt. Onder hen nam de werkloosheid met 0,7 procentpunt toe.

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid niet-onderwijsvolgenden naar startkwalificatie

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid niet-onderwijsvolgenden naar startkwalificatie

Lian Kösters en Paul den Boer

Bron: StatLine