Ongekende krimp economie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2009 met 4,5 procent gekrompen. Het is de grootste krimp van de Nederlandse economie in meer dan zestig jaar.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal kromp de economie met 2,6 procent. Zo’n forse kwartaal-op-kwartaal-krimp is niet eerder gemeten. De terugval is aanzienlijk groter dan die in de laatste kwartalen van 2008. Toen raakte de Nederlandse economie in recessie.

Vooral de export en de investeringen waren in het eerste kwartaal fors lager dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 11,7 procent kleiner dan een jaar eerder. Zowel de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen als de wederuitvoer viel zeer fors terug. Bij de export van diensten was de afname minder scherp. Er werd ook veel minder ingevoerd. Het volume van de invoer van goederen en diensten was 10,4 procent kleiner.

De investeringen in vaste activa waren 9,5 procent lager. Ook huishoudens besteedden minder dan een jaar eerder. Zij gaven 2,4 procent minder uit aan goederen en diensten. Het was de eerste volumedaling in vier jaar. De overheidsconsumptie was 2,5 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2008. Dit was de enige bestedingscategorie met een toename.

De productie van de goederenproducenten lag 7,2 procent onder het niveau van het eerste kwartaal 2008. Vooral de industrie produceerde minder. Bij de commerciële dienstverleners was er met 4,2 procent eveneens een grote afname. De niet-commerciële dienstverleners leverden 1,9 procent meer productie dan een jaar eerder.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.